Rådgivningsgruppen

Referat fra 5. desember 2022

Referat fra Sentralt brukerråd 05.12.22 Møtedato: 05.12.2022 Møtested: Tilliten, Eivind Lyches vei 10 Tilstede: Unni Einekjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Lars Ole Bolsneset (tilrettelegger) Merete Bjørke (bruker representant), Cecilie

Les mer ->

Referat fra 5. desember 2022

Referat fra Sentralt brukerråd 05.12.22 Møtedato: 05.12.2022 Møtested: Tilliten, Eivind Lyches vei 10 Tilstede: Unni Einekjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Lars Ole Bolsneset (tilrettelegger) Merete Bjørke (bruker representant), Cecilie

Les mer ->

Nr. 537 – Referat fra 14. mars 2023

Referat fra 14. mars 2023 Tilstede: Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl, Erik Songstad og Morten Ellersen Ikke tilstede: Cora Galucio Møte-leder: Cecilie Dahl Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma

Les mer ->

Årsrapport for 2018

RGBs årsrapport for 2018 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmedei Bærum kommune InnledningÅrets viktigste saker har vært å gjøre ferdig Mobbe-plakateneog temakvelden «Sjef i eget hus». Møte-aktivitet og møte-deltagelseGruppen har hatt 8 medlemmer

Les mer ->