Rådgivningsgruppen

SAR 26. september 2023

Vedlegg til RGB referat 1/535 Vedlegg til RGB referat 1/540 Saksliste til møte i SAR – 9. mai 2023 SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag

Les mer ->

SAR 9. mai 2023

Vedlegg til RGB referat 1/535 Vedlegg til RGB referat 1/540 Saksliste til møte i SAR – 9. mai 2023 SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag

Les mer ->

Nr. 539 – Referat fra 11. april 2023

Nr. 539 Referat fra 11. april 2023 Tilstede: Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl, Erik Songstad og Cora Galucio Ikke tilstede: Morten Ellertsen Møte-leder: Gro Sjønnesen Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

Les mer ->