Rådgivningsgruppen

SAR 9. mai 2023

Vedlegg til RGB referat 1/535
Vedlegg til RGB referat 1/540

Saksliste til møte i SAR - 9. mai 2023
   SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 9. mai 2023 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i kommune-gården – U2C1.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov. Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.
For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR - Samarbeidsrådet.


 	
Sak 1: Runde rundt bordet (40 minutter) 
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? 
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 	Sak 2: 01/2023 Ferie-kartlegging (15 min.)
Se på forslag til kartlegging og kom med innspill.
Er alt lett å forstå? Har dere nye spørsmål? 

 

Sak 3: 02/2019 Tema-kveld om rettigheter, IP 
og BPA (5 min.)
Fortelle om programmet for kvelden.
 	
Sak 4: 07/2016 Frivillighet i Bærum (15 min.)
Hvordan jobbe videre med denne saken???


 	
Sak 5: 01/2022 Forslag til bruk av lettlest veileder
Vise valg-hjul på Rgb-side.                  (15 min.)
Snakke om et punkt.
 	
Sak 6: 02/2022 Hvordan starte hus-råd? (10 min.)
Vise Del 3 av Hus-råd-pakka.

 
Eventuelt (20 minutter)
- Nøkler til trenings-senter
- Sommer-avslutning 20. juni
- Neste SAR-møte er 26. september 2023

          om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.