Rådgivningsgruppen

SAR 20. februar 2024

Saksliste til møte i SAR – 20. februar 2024 SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. februar 2024 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i kommunestyresalen.

Les mer ->

SAR 21. november 2023

Vedlegg til RGB referat 1/535 Vedlegg til RGB referat 1/540 Saksliste til møte i SAR – 9. mai 2023 SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag

Les mer ->

SAR 26. september 2023

Vedlegg til RGB referat 1/535 Vedlegg til RGB referat 1/540 Saksliste til møte i SAR – 9. mai 2023 SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag

Les mer ->

SAR 9. mai 2023

Vedlegg til RGB referat 1/535 Vedlegg til RGB referat 1/540 Saksliste til møte i SAR – 9. mai 2023 SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag

Les mer ->