Rådgivningsgruppen

SAR 20. februar 2024

Saksliste til møte i SAR - 20. februar 2024
   SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 20. februar 2024 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i kommunestyresalen.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov. Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.
For flere saks-papirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR - Samarbeidsrådet.


 	
Sak 1: Runde rundt bordet (40 minutter) 
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? 
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 	Sak 2: 01/2023 Ferie-kartlegging (10 min.)
Siste nytt fra kart-leggingen ved Stine-Marie


 	
Sak 3: 02/2023 Til-rette-legger-rollen (35 min.)
Hva må en til-rette-legger kunne ?
Hva er en god til-rette-legger ?
SAST, Bjerkelunden, Ruverådet og Åsbråten har svart.
 
Sak 4: 
03/2023 Tema-kveld om rettigheter vår 23 (10 min.)
	Hvilke rettigheter har jeg når jeg mottar tjenester
	og hva jeg har krav på og hva må jeg gjøre selv.
Temaer dere gjerne vil at vi snakker på tema-kvelden?

 	
Sak 5: 01/2024 Veien videre   (20 min.)
Hva skjer etter dialog-konferansen «Snakke sammen.
Hva skal rådene gjøre?


 	
Sak 6: 02/2022 Hvordan starte hus-råd? (10 min.)
Hva kan RGB hjelpe til med for at flere skal få startet med hus-råd?
Hvem har lyst på hjelp?
 
Eventuelt (15 minutter)
- Nøkler til trenings-senter
- Snurre-hjul om veileder
- Mentimeter om sommer-ferien
- Neste SAR-møte er 28. mai 2024
 
Viktig 		Meld fra til Lars Ole på mobil 90 103 90 
	eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no 
		om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.Hjelpe-ark til SAR-møter 							Vedlegg 1


		Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter 
på å fortelle de andre på SAR-møtet 
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle 
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle 
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen. 

Fortell kort om hva dere holder på med.
Hvilke saker tar dere opp osv.


Rekkefølge på runden rundt bordet:

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk
 2. Brukerråd Sandvika / Stabekk
 3. Brukerråd Rykkinn /Lommedalen
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
		 5. Brukerråd RUVE - Rud 7 Vøyenenga
 	Husmøte Åsbråtan 71 
  6. Brukerråd Bjerkelunden
 7. BA–rådet  
 8. RGB

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om 
sakene på saks-listen til SAR-møtet 
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

Det som er skrevet med rødt 
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp 
og jobbe med?
   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.