Rådgivningsgruppen

Tove Kjevik

tove

Jeg er 53 år (2018) og ugift.
Jeg jobber på pakke-avdelingen på Arba
og der har jeg jobbet i 29 år.

På fritiden spiller jeg håndball, svømmer
går på ski og turmarsjer i ViVil.

Jeg går også på mandagsklubben i Sandvika.

Jeg har vært med i RGB helt siden starten i september 1993.

Jeg ble fortalt at det skulle startes brukerråd
og jeg ble spurt om jeg ville være med.

De første møtene ble holdt privat hjemme hos folk.
Jeg ble med i RGB for å bli kjent med andre mennesker.

Jeg synes det er veldig fint å være med i RGB
fordi man får med seg mye historie
og blir kjent med nye medlemmer.

Jeg synes det er viktig å være med i RGB
for vi har blant annet vært på turer hvor vi har besøkt
foreningen ULF og Grunden
for da får man se hvordan andre utviklingshemmede har det.

Jeg har også vært med på å arrangere Bærumskonferansene
i 2002, 2004 og 2006.

Jeg har vært med og besøkt SOR-konferanse
på Thon hotell i Ski sentrum
som handlet om selvbestemmelse.