Rådgivningsgruppen

Todagerskonferanse i regi av RGB

«Jeg bestemmer i mitt liv – hva kan vi bestemme SAMMEN?»
Konferanse i regi av RGB.

Samordningsrådet om RGB