Rådgivningsgruppen

Spyr Meg, Færøyene

         Spyr Meg

• En bestyrelse under Javni, som er en
forening for mennesker med
udviklingshæmning og deres familier

• Etableret i 2013

• Formålet er at arbejde for, at
mennesker med udviklingshæmning får
en selvstændig stemme

• Spyr Meg’s værdier tager udgangspunkt i
‘Independent Living’ og FN’s konvenGon om
reWgheder for personer med handicap, som
blandt andet siger at alle mennesker

– har ret Gl at leve et selvstændigt liv
– har samme værdi
– skal have de samme muligheder