Rådgivningsgruppen

SAR-møte 7. november 2017

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 7. november 2017

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cecilie

Referent:           Lars Ole

Vedlegg:           3 mobbe-plakater

Besøk:               Heidi Hesselberg og Kirsten Viga Skretting

Tilstede:            18 brukere (B), 5 tilretteleggere og 0 studenter (T)

Er her for første gang:
En fra Jernbaneveien og en fra Fornebu
som vi ikke husker hva heter.
Diverse:             Ingen ting.
 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne L, Gro Anita (B) – vikar (T)
  Snakket om julebord.

 

 

Fornebu – Frøydis, Mathilde, Martin T og Kathrine (B) – ? (T)

Har snakket om julebord.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Rune og Cora (B) – (T).

Har snakket om brann-øvelse
og visnings-leiligheten for velferds-teknologi.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Vanningsveien) – Anne S og Martin S.E. (B) (T)

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander og Torstein (B) – Arild (T)

Har snakket om familie-fest.
Har også snakket om brannvern og brann-øvelse.

 

 

 1. BA–rådet – Martin S.E. og Martin T. (B) – (T)

Har ikke hatt møte enda.

 

 

 1. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
  Intet nytt.

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
  Julebord for alle 5. og 6. desember på Emma Kafe.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Cora, Cecilie, Frøydis og Tove (B) -Lars Ole (T) 

Besøk av 3 lærere fra Tyskland som ville lære mer om hvordan utviklingshemmede i Norge har det.
De skal sende oss en rapport senere.

 

Intervjuet 3 studenter

som skal være sammen med oss fra januar 2018.
Kanskje dere får treffe de på neste møte.

 

Jobbet videre med lett-lest utgaven
av rapporten fra mobbe-konferansen.

 

Snakket om sentralt-brukerråd
og representant med utviklingshemming.

I dag sitter det ingen med utviklingshemming i dette rådet.
Seksjonsleder Heidi Hesselberg ønsker at det skal være det.

 

Temakveld: Hvordan man kan bo?”.
Temakvelden blir til våren og står på dagens saksliste.

 

Jobbet med lett-lest beskrivelse
av brukerråds-arbeid i kommunen.

 

Holdt foredrag for vernepleierstudenter
på høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Vi jobber også med

 • Få flere medlemmer i gruppen.
 • Frivillighetsarbeid i kommunen.
 • Velferdsteknologi

 

 

 

Pause kl. 13.55 til 14.10

 

 

 

 

 

 

Sak 2:   Mobbe-konferanse 2016

Erik og Frøydis delte ut tre plakater til hvert Brukerråd.

Alle skal ta de med til sine husmøter
og spørre andre hva de synes.

 

Alle husmøtene/brukermøtene
må få mulighet til å se på plakatene
og komme med sine innspill.

 

Plakatene er vedlagt dette referatet.

 

Vedtak:     Svarene fra husmøtene samles
og tas opp som egen sak på brukerrådsmøte
i forkant av neste SAR-møte.

På neste SAR-møte
blir den endelig resultatet av plakatene bestemt

 

 

 

Sak 3:   Oppskrift på brukerråd

 

Vedtak:     Utsatt til neste møte.

 

 

 

 

Sak 4:   Mandat for brukerråd

 

 1. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

 

Bruker-rådet skal gi råd
i saker som handler om tjenestestedet.

 

De skal bli spurt og hørt
i saker som handler om bruker-undersøkelser
og kommunens handlings-program.

 

Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap.

 

Vedtak:     Saken fortsetter på neste møte med punkt 4.

 

 

 

 

Sak 5:   Tema-kveld om hvordan man kan bo

                   Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

 

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

 

RGB-forslag:
Det er kanskje best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer.
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.30.
fordi da er det minst andre ting som skjer.

De som inviteres er alle utviklingshemmede
og de pårørende som ønsker å komme.

 

Vi satser på februar eller mars 2018.

 

Vi foreslår at det først blir det en felles innledning på 1 time.
Så er det gruppearbeid 1 time.
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time.

Hvor skal vi være? Bærum idrettspark?  Andre forslag?

 

Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?

Snakke om bostøtte (NFU)
Vi stemte over hvilken dag som er best, mandag eller onsdag.

Begge dagene fikk like mange stemmer.

Vi prøver å lage to like tema-kvelder,

En på mandag og en på onsdag,
slik at alle kan få vært med.

 

 

Vedtak:     RGB jobber videre med saken.

Fortsetter på neste møte.

 

 

Eventuelt
Kirsten Viga Skretting fortalte om Brobygger-prosjektet.

 

Neste møte er tirsdag  13. februar 2018.