Rådgivningsgruppen

SAR-møte 7. mai

Cora er møteleder og vi snakket om
heftet on brukermedvirkning i Bærum kommune
og om forslag til hva penger fra salg av tomter på Emma Hjorth
kan brukes til.