Rådgivningsgruppen

SAR-møte 26. september 2023

Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 26. september 2023
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i formannskapssalen

Møteleder:		Cecilie
Referent:		Lars Ole
Vedlegg:	Ingen
Besøk: 		URO – Utviklingshemming, rus og opplysning 

			
Tilstede:		20 brukere (B), 7 tilretteleggere (T)


		Nye deltakere: 
		- velkommen til Julie som jobber på Saubakken bolig		Sak 1: 	Ferie-kartlegging
			
			Hege, Stine og Kaja viste resultater fra kartleggingen.

			126 utviklingshemmede svarte.

			246 ansatte svarte.

			Vi fikk se lysbilder med tall og tegninger
         som fortalte om hva folk ønsket seg av ferie-tilbud.

			Det var noen som ikke hadde fått mulighet 
         til å svare på undersøkelsen.
         Kaja og Hege skulle finne ut av dette.

			Et forslag er å bruk CAN i Altea som ferie-sted om sommeren.
         Et annet forslag er å kjøpe hytte som vi kan få låne til feire-turer.
			

		
Pause fra kl. 13.00 til 13.15
	


Sak 2: 	Runde rundt bordet
			Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?


			1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
			Ikke tilstede.


			2. Stabekk / Sandvika / Gro 
         Anita og Anne (B) Caroline (T) 

			Vi er nå 7 i bruker-rådet.
		Måtte velge hvem som kunne få dra på SAR.
         Vi har laget en liste.

			Har gått igjennom saks-listen til SAR
         og forberedt oss til dagens møte.
		
			3. Per Skreddersvei - (B) - (T)
			Ikke tilstede.


			4. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)
			Ikke tilstede


			5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) –  (T).
			Vi må flytte ut i oktober fordi heisen skal byttes ut.
		Vi skal bo midlertidig på Valkyrie-veien 15.

		Vi har ikke hatt møte siden sist.

	

		6. RUVE (Hauger Park, Åsbråtan, Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
		  	Martin og John Harald (B) Christopher (T)
		
    		Vi har hatt møte i rådet, 
         men jeg har ikke fått referat.
		Vi skal velge leder og nest-leder på neste møte.

		

			7. BA–rådet – Martin og Haakon (B) - (T)
			Ikke fått referat fra siste møte.

			Skal forsøke å lage en åpen-dag,
			slik at andre komme og se hva vi holder på med.
			Arba har en slik dag hvert år.
	

			8. Bjerkelunden - Kenneth og Sara (B) Julia (T)
	 	
		Dette var det andre møtet i bruker-rådet.

         Snakket om hvilke boliger som tilhører tjeneste-stedet.
			Hvordan få med Åsterud, Underhaugsbakken 
         og Bjørnegårdssvingen?
		
         Så på en brosjyre om vold og trusler.
		Kanskje dette er en sak for SAR?

		

	
			9. Høvik avlastnings-senter Trygve (T)
			Ikke hatt noe.

			De som bor hos oss er yngre og bor av og til hos oss.
         De fleste går på skole.

			Til jul skal 8 flytte ut og nye kommer inn.
		
			Vi har en liste over ting vi forteller de som skal flytte videre.
         Bruker-råd er en av disse tingene.


10. RGB - Cecilie, Merete, Cora, Kenneth, Håkon og Morten (B) Lars Ole (T) 

Siden siste møte i SAR så har vi i RGB jobbet med:
	
- Sommer-avslutning på Emma kafe.

- Snakket om oppstart av politiker-stafetten
 	 Starter på nyåret.

- Snakket om 30-års feiring. 
 	Denne skjer på Thon hotell 7. februar
 	i forbindelse med dialog-konferansen. 
 	Kan du si litt om det Anne? 

- Snakket om mulighet for å vise filmen om Ola
 	 og ha en liten tema-kveld etter filmen.

- Egen organisasjon, kan du si litt om det Martin?
Jobber med saken samme med Camilla fra Tønsberg.
Vi er helt i begynnelsen av arbeidet.
Vi planlegger å samle noen flere på nyåret.
Vi må søke om noen penger.


		Sentral- brukeråd
Snakket om ferie-tilbud og 
	Neste møte er mandag 6. november.SAKER

Sak 3 	02/2019 Tema-kveld om IP og BPA  

		Vi så på bilder fra tema-kvelden i mai. 
			Det var moro å se på seg selv.

			Sara har et forslag til tema for tema-kveld.
		Hvilke rettigheter har jeg når jeg mottar tjenester
			og hva jeg har krav på og hva må jeg gjøre selv.

Vedtak: 	Vi sender forslaget til Karin Sjølinder 
     og hører hva hun tenker om forslaget.Sak 4:	Til rette-legger rollen
			
			Bruker-rådet SAST
         Må kunne spørre tilretteleggeren om ting.

		Fint med samme person 
         og som vet hva man skal snakke om.
			Hjelp med referat.

			Hjelpe oss å finne veien.
	
		Tilrettelegger er der for oss.

			Bruker-rådet Bjerkelunden
		Har snakket om å kunne få hjelp til å forstå vanskelige ord.

		Bruk av bilder for lettere å forstå noe.
	
		Ta opp vanskelige ting med en tilrettelegger.
	
		Bruke ja og nei-spørsmål for å forstå hverandre bedre.

			
Vedtak:	Vi utsetter saken til neste møte,
     slik at RUVE-rådet, BA-rådet, Emma-rådet, avlastning 
     og andre kan få svart på spørsmålene.

		Sak 5:	01/2021 Forslag til bruk av lett-lest veileder
			
         URO presenterer seg, Lise, Erik, Kamilla og Ragnhild (bilde).
			Utviklingshemming, rus og opplysning.
			Brukerne er ekspert, fordi de selv har en utviklingshemming.

			URO er opptatt av at alle skal få god informasjon, 
     		ta egne valg og passe på seg selv.

			De fant lite god informasjon om utviklingshemming, alkohol og rus.
			Det de fant var informasjon til barn eller voksne.
			De fant ikke noe som var lett-lest.
	
         Har skrevet en rapport og en artikkel.

			Vi så på kapitelet om rusmidler i den lett-lest veilederen.
 
Vedtak:	Fortsetter saken på neste møte.
Sak 6:	01/2021 Hvordan starte med husråd?
			Vi så film nr. 4 som ligger på Hus-råd-pakka. 
		
			Det ble klappet etter filmen
         og den ble godt mottatt.

Vedtak:	Nå er det bare å starte husråd i alle boliger

Eventuelt

Dialog-konferanse 7. februar 2023, sett av dagen.
Vi blir om lag 300 deltakere på Thon hotel.

Vi kan ha stands, 
hvor vi kan vise hva vi holder på med.
RGB, «Bestemme-selv prosjektet», kanskje Vikanda.
Er det andre som bør ha stand?
 

Etterlyste nøkler til trenings-senteret.
		

Neste SAR-møte er 21. november 2023.

Saksliste blir lagt ut på RGBs hjemmeside www.radgivningsgruppen.no 
24. oktober 2023.
Der finner du også informasjon om sakene.

Til-rette-leggere møter RGB på teams
24. oktober for å forberede sakene til SAR.