Rådgivningsgruppen

SAR-møte 25. september 2018

.

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

 

Tirsdag 25. september 2018

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Merete

Referent:           Lars Ole

Vedlegg:          Referat fra gruppearbeidet på temakveldene

Besøk:              Heidi Hesselberg og Britta Iversen

Tilstede:           17 brukere (B), 7 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Aziz fra Jernbaneveien
Karl fra Vangkroken
Victoria fra Emma Hjorth

 

Diverse:            Ingen ting.
 

 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne L, og Gro Anita (B) – Rita og Aziz (T)
  Hadde bruker-møte 17. september.

  Snakket om sommeren og aktivitetene.
  Planlagt jule-bord på Jeppes.
  Snakket om teater-tur.

Har gått igjennom miljø-reglene.

 

 

Fornebu – Mathilde og Kathrine (B) – Sofia (T)

Snakket om å ha jule-avslutning i rådet.
Snakket om å finne en ny person til rådet

Skal også på teater-tur og se «Reisen til julestjerne» i Sandvika.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Victoria og Cora (B) – Aurelia (T).

Har sett på heftet om bruker-medvirkning.
Snakket om bruk av velferds-teknologi
og bruke dette mer i hverdagen.

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Gl. Lommedalsvei og Vanningsveien) – Geir (B) Karl (T)

Har forberedt seg til SAR-møtet.
Julebord i kantinene i kommunegården.

 

 

 

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander og Torstein (B) – Arild (T)

Har snakket om bruk av pengene etter salg av tomter på Emma Hjorth.

 

 

 1. BA–rådet – (B) – (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
  Ingen møter siden sist.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Merete, Cora, Frøydis og Tove

(B) -Lars Ole (T)

 

Siden siste møte i mai så har vi:

 

– Hatt besøk av Britta Iversen og snakket tomte-penger

– Sommeravslutning på Emma kafe
– Vært i Sverige og besøkt RiksGrunden

 

 

Vi jobber også med

 • Få flere medlemmer i gruppen – Merete
 • Frivillighetsarbeid i kommunen
 • Velferdsteknologi

 

 

 

 

Pause kl. 13.25 til 13.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

Ingen av brukerrådene hadde fått gjort noe med denne saken.

Det er ikke så lett å jobbe med en sak,

uten å ha noe informasjon eller forslag å se på

 

På RGB-møte 9. oktober bestemte vi følgende:

Det finnes en oppskrift som vi har fått fra ULF i Danmark.
Den er oversatt fra dansk til norsk versjon.
Vedtak:     Forslaget til oppskrift sendes ut til tilretteleggerne

                   og tas opp på tilretteleggerforum 22. oktober.
Tilretteleggerne lager et forslag
til neste SAR-møte 20. november.

 

 

 

Sak 3:   SAR 03/18 Informasjon om brukermedvirkning

             i Bærum kommune

                  Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»                 ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

På neste RGB-møte
skal vi snakke om bilder som kan brukes i heftet.

 

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

 

 

Sak 4:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de.

 

Det skal lages en liste hvor alle forslagene
med priser for hva de vil koste å gjennomføre.
Listen deles inn i tre deler i forhold til hva ting koster.
En liste med forslag som koster kr. 0.- til kr. 99.000.
En liste med forslag som koster kr. 100 000 til kr. 999 000
En liste med forslag som koster 1 million til 10 millioner.
Vedtak:     Listene legges frem på neste møte.
Vi stemmer over forsalgene på møte i februar.

 

 

Sak 5:   SAR 05/18 Hvordan feire RGBs 25 års jubileum?  

RUVE foreslår at det blir en fest i januar
med en artist og alle kan komme.

 

Ingebjørg foreslår å ha det i kommunegården.

 

Britta hadde forslag om å spørre om Rådhuset kan brukes.

 

Ha stand på Vivil-lekene og på aktivitets-dag på Emma Hjorth.

 

Ha en utvidet feiring med spesielt inviterte gjester
på SAR-sommeravslutning 2019.

 

Vedtak:     RGB følger opp saken og informerer SAR underveis.

 

 

 

 

Eventuelt
– Neste møte er tirsdag 20. november 2018.

 • Temakveld snakke om selvstendighet
 • Så på bilder fra sommeravslutning

 

 

Neste gang

 • se på bilder fra konferansen 2002 «Hvem bestemmer i mitt liv?»
 • Video med fugler
  og video med John-Harald som forteller om Emma Hjorth