Rådgivningsgruppen

SAR-møte 23. november 2021

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

 

Tirsdag 23. november 2021

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cora

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Ingen

Besøk:              Helen Røstad-Tollefsen, Heidi Hesselberg
og Harald Waugh

                         

Tilstede:           12 brukere (B), 3 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Haakon som kommer fra Emma arbeidssenter,
nesteleder BA-rådet.
Tina som er tilrettelegger i Per Skredders vei.

 

Diverse:            Intet spesielt.

 

 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede.

 

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Frøydis (B)
  – (T)

Fint å komme tilbake til møte igjen.
Det har ikke vært møte.
 

 

 1. Per Skreddersvei – Thomas (B) Tina (T)

Vi har snakket om julen og juleverksted.
Hva som skal spises.

Har ikke valgt vara ennå.

 

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) –  (T).

Det har vært sykdom
og derfor ingen møter.
Kanskje møte etter jul.

 

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Åsbråtan, Vangkroken
  og Gl. Lommedalsvei
  – Geir og Martin (B) – Jan (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed.

 

 

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald, Torstein og Aleksander (B) – Arild (T)

Ønsker at stopp mobbing
skal bli en del av felles-reglene.

 

Har snakket om frivillighet.

Har også snakket om lys ved søppel-kassene.

Har bestemt bake-dag
som forberedelse til felles-treff i morgen.

 

 

 

 1. BA–rådet – Haakon (B) – (T)

Skal planlagt jule-avslutning.

Kommer sterkt tilbake neste gang med mer.

 

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 

                   Bjerkelunden

Ny bolig Brynsveien
Har husmøter en gang i måneden.

Har kjøpt bil.

Trivselsregler

Snakker om korona

Fellesmiddag på fredager

Gutte- og jente-gruppe.

 

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
                     Vi vet ikke om de finnes?

  Sjekke til neste gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. RGB – Gro, Merete, Cora, Frøydis (B)
  – Lars Ole (T)

   

   

Siden siste møte i februar 2020 så har vi jobbet med:
– Vært ute og spist med Helsedirektoratet

 

– Vært med å åpne nettsiden: Noeharskjedd.no
Ser på opptak hvis tid

 

– Fulgt med på sendinger med TV-Bra og valget

 

– Undersøkelse Ferie for alle

 

 

Pause kl. 13.23 til 13.30

 

 

 

SAKER

 

Sak 2:   01/2020 Tilbakemelding på kvalitet
Heidi har etterlyst dokumentet.

Det er på vei til å bli lagt ut
på kommunenes hjemmeside.

 

Vi sjekker jevnlig om det har kommet på plass.

 

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

 

 

Sak 3:     02/2019 Temakveld om IP og BPA 

Blir en gang i 2022.

 

Vedtak:     Karin Sjølinder kommer på neste møte i RGB
og skal planlegge tema-kvelden sammen med oss.

 

 

 

 

Sak 4:     07/2016 Frivillighet i Bærum kommune

Harald snakket om
forskjellige måter å være frivillig på.

 

Mange brukere har mange aktiviteter i løpet av uken,
og derfor ikke tid og mulighet til å være frivillig.

 

Men dette gjelder ikke alle.

 

Det finnes noen regler
for hva man skal gjøre

når du er frivillig.

 

Noen må ha en attest fra politiet.

 

Har du lyst til å være frivillig?
Hva har du lyst til å gjøre for andre?

 

Vedtak:     Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

Sak 5:     01/19 Godt for meg

Alle er ferdige med kurs.
Deltagerne har likt å være med.

Er godt i gang med undersøkelsen.
Skal skrive en rapport neste år.
I rapporten skal det stå hva hun har funnet ut.

 

Mange har sagt de ønsker å gå på flere kurs.
 

 

Sak 5:     01/2021 Tomtesalg Emma Hjorth

 

Brukerrådene har ikke hatt møter
og derfor ikke jobbet med saken.

Åsbråtan var det eneste rådet som hadde forslag.
De forslo mini-golfbane

 

 

 

Eventuelt
Vi fikk ikke tid til mentimeter-test.

 

 

Neste SAR-møte er 23. februar 2022.

 

Saksliste blir lagt ut på RGBs hjemmeside
www.radgivningsgruppen.no

 1. januar 2022.

Der finner du også informasjon om sakene.

 

Tilretteleggere møter RGB på teams
25. januar for å forberede sakene til SAR.

 

 

God jul og Godt nyttår