Rådgivningsgruppen

SAR-møte 24. mai 2022

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

 

Tirsdag 24. mai 2022

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:        Cecilie

Referent:         Lars Ole

Vedlegg:          Ingen

Besøk:             Anette tilrettelegger fra Asbråtan

                 

Tilstede:          10 brukere (B), 3 tilretteleggere (T)

 

Er her for første gang:

Anette tilrettelegger fra Asbråtan

 

 

 

 

 

 

 

Sak 1:    Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede.

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Merete (B) – (T)

Har snakket om planer for sommer-ferien.

Forslag er botanisk hage, Tusenfryd, Aker-brygge og Bygdøy

Har snakket om å feire St. Hans-aften sammen.

Har også snakket om husleie-økning.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) – (T)

Ikke tilstede.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – (T).

Har ikke hatt møter på lenge på grunn av sykdom.

Skal starte opp til høsten.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Åsbråtan, Vangkroken
  og Gl. Lommedalsvei    Martin og Kenneth (B) – (T)

Hadde møte i brukerrådet i går.

 

Snakket om økonomi og ny ansatte.

«Hva er viktig for deg-dagen» som er 9. juni.
Skal ha sommer-fest samme dagen for alle boligene.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald, Torstein og Aleksander (B) – Anette (T)

Har snakket om sosialt samvær
på tvers av boliger i hele kommunen.

 

 

 1. BA–rådet – Haakon (B) – (T)

Hadde møte 3. mars.

Har snakket om bruk av tomte-penger.

Har ønske om høyere lønn.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. Bjerkelunden Kenneth – (B)

Ny bolig Brynsveien.
Har husmøter en gang i måneden.

Har hatt skue-spill om ting man kan bli bedre på.

Vi pratet om konflikter og hvordan de kan løses.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
           Ingen møter de siste månedene.

Jule-bordet ble avlyst igjen.

 

 

 1. RGB – Cecilie, Gro, Merete, Cora, Erik, Frøydis (B)
  – Lars Ole (T)
   

Siden siste møte i SAR så har vi jobbet med:
– Vi har forberedt sommer-avslutningen, står på eventuelt i dag.
– Vi jobber med å lage et opplegg for den nye lettleste veilederen

 

– Politikerstafetten, får ikke kommet i gang før til høsten

 

– Det er plass til flere medlemmer i RGB.
Noen som har lyst til å prøve seg?
Til høsten kommer vi på ARBA og BA for å fortelle mer.

 

Nordisk paraply, kan du si litt om det Martin?

Et samarbeid mellom de Nordiske landene.

Vi planlegger en konferanse, hvor vi kan møtes,

snakke sammen og dele erfaringer.

 

Vi ønsker også å komme i kontakt med
brukerrepresentanten med utviklingshemming.
Pause fra kl. 13.05 til 13.30

 

 

 

 

SAKER

 

 

Sak 2:   01/2020 Tilbakemelding på kvalitet
                 Åsbråtan lurte på hvem har skrevet meldingen.

Ansatte kan ikke skrive under, bare hjelpe med å fylle ut.

 

RUVE-rådet synes skjemaet var greit å forstå.

 

Vedtak:     Saken avsluttes

 

 

 

 

 

Sak 3:     02/2019 Temakveld om IP og BPA 

Tema-kvelden skal lages
slik at alle kan forstå hva det handler om.

 

Vedtak:     Blir en gang høsten 2022.

 

 

 

 

 

Sak 4:     07/2016 Frivillighet i Bærum kommune

Vi er i gang med saken.
Har snakket med jobben til Torstein om det.

Lars Ole blir med å sjekker ut.
Skal kanskje besøket et sted og se hva det er.
Vedtak:     Fortsette saken på neste møte.

 

 

 

 

Sak 5:     01/2021 Tomtesalg Emma Hjorth

Brynsveien har hatt opp saken.

Først ville de ha kvelds-åpent på bassenget

Løype på Emma Hjorth og Aktivitets-hus

 

BA-rådet kom med forslag nærbutikk på Emma

Ønske om Tufte-park med trenings-apparater
og fører-løs buss for Emma-bakken.
Vedtak:     Til neste møte i SAR lager vi en oversikt
over hvilke prosjekter som det skal stemmes over.

 

 

 

Eventuelt
Flere sommer-ferie tilbud.

Hvor er det blitt av tilbudene?

 

Vi kan skrive til politikerne
eller spørre de når de kommer på politiker-stafetten.

Hvor er det blitt av tilbudene som var før?

 

Mulighet for dags-turer for de som ikke vil overnatte.

 

Info om sommer-avslutning og aktivitet på Emma Hjorth 14. juni.

 

 

 

Neste SAR-møte er 27. september 2022.

 

Saksliste blir lagt ut på RGBs hjemmeside www.radgivningsgruppen.no

 1. august 2022.
  Der finner du også informasjon om sakene.

 

Tilretteleggere møter RGB på teams
30. august og 13. september for å forberede sakene til SAR.