Rådgivningsgruppen

SAR-møte 22. mars 2022

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

 

Tirsdag 22. mars 2022

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Frøydis

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Ingen

Besøk:              Eivind for første gang

                  

Tilstede:           13 brukere (B), 3 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Elisabeth fra Åsbråtan
og Eivind fra “miljø-arbeider-tjenesten”

 

Han er nå seksjons-leder for boligene,
REGA, avlastning og dagtilbud.
Han bare låner jobben etter Heidi
frem til høsten 2022.

Diverse:    Eivind forteller litt om seg selv.
Han er 45 år og bor i Oslo og har 2 barn.

Har jobbet lenge med utviklingshemmede,
startet på Haugtun i 1998.

Har utdannelse som sykepleier.
Når han ikke låner jobben som seksjons-leder
er han tjeneste-leder på aktivitets-senteret og REGA

 

 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede.

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Frøydis (B) – (T)

Fornebu hadde møte 18. mars og snakket om smitte-vern
og felles-tur til sommeren.
De skal sette opp nytt brukerråd når Katrine kommer tilbake i mai.
 

 1. Per Skreddersvei – (B) – (T)

Ikke tilstede.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – (T).

Ingen møter siden sist.
Ikke kommet i gang med møter.

Anne Austveg er vikar for Stian ut mai i første omgang.

 

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Åsbråtan, Vangkroken
  og Gl. Lommedalsvei    Martin og Kenneth (B) –  (T)

Siste møte i januar, det var et nett-møte på teams.

 

Vanningsveien og Tanumveien

Ingen tilstede

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald, Torstein og Aleksander (B) – Arild (T)

Hadde husmøte 2. mars.

Vi starter opp med fysisk trening på Friskis og svettis.

Flere felles turer.

 

 

 1. BA–rådet – Haakon (B) – (T)

Hadde møte 3. mars.

Skal sette opp en sommer-tur, kanskje til Bygdøy.
Arbeids-gruppe som skal jobbe med informasjon om BA-rådet,

fordi det er mange som ikke kjenner oss så godt.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. Bjerkelunden Kenneth – (B)

Ny bolig Brynsveien
Har husmøter en gang i måneden.

Har hatt skue-spill om ting man kan bli bedre på.

Vi pratet om konflikter og hvordan de kan løses.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
           Ingen møter de siste månedene.

Jule-bordet ble avlyst igjen.

 

 

 1. RGB – Cecilie, Gro, Merete, Cora, Erik, Frøydis (B)
  – Lars Ole (T)

   

   

RGB har hatt 5 møter siden sist.

 

Siden siste møte i november så har vi jobbet med:

 

Ferie for alle
Intervjuene med Anders Midtsundstad gikk fint.

 

 

Mtek2022
Konferanse om Mestringsteknologi i Asker kulturhus 7.og 8. mars.

Det var interessant og spennende.
Det blir ny konferanse om et år.
 

Ny lettlest veileder om gode tjenester
til personer med utviklingshemming

Den har nå blitt lagt ut på Helsenorge.no.
Egen sak i dag.
 

         Politiker-stafetten

Skal starte opp nå i løpet av våren håper vi på.

 

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene
Har vært møte i februar.
Nytt møte i mai.

 

 

         SAR-møtet og tilretteleggere

Få som stiller opp på tilrettelegger-forum.
Vi har holdt av to møter i forkant av SAR
på slutten av møte i RGB.
Vi vil gi beskjed i god tid neste gang.

 

Pause fra kl. 13.25 til 13.40

 

 

SAKER

 

Sak 2:   01/2020 Tilbakemelding på kvalitet
                  Ingen som har sett på skjemaet.

 

Vi utsetter saken til neste møte
og håper flere har fått sett på skjemaet.

 

Vedtak:     Ber tilrettelegger ta det opp med tjenestelederne
og de kan fortelle alle om skjemaet og hvor det ligge.

 

 

 

 

Sak 3:     02/2019 Temakveld om IP og BPA 

Tema-kvelden skal lages
slik at alle kan forstå hva det handler om.

 

Vedtak:     Blir en gang høsten 2022.

 

 

 

Sak 4:     07/2016 Frivillighet i Bærum kommune

Har du lyst til å være frivillig?
Hva har du lyst til å gjøre for andre?
Torstein kunne tenke seg
å prøve å være besøks-venn på et eldre-senter.
Vedtak:     Harald får vite om Torstein.
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

 

 

Sak 5:     01/2021 Tomtesalg Emma Hjorth

Vi snakket om hvilke prosjekter som har blitt gjennomført
og hvilke som har blitt utsatt.

 

Ingen av brukerrådene har fått snakket om
hvilke prosjekter de fortsatt ønsker at skal jobbes med.
Vedtak:     Til neste møte i SAR lager vi en oversikt
over hvilke prosjekter som det skal stemmes over.

 

 

 

Eventuelt
Neste SAR-møte er 24. mai 2022.

 

Saksliste blir lagt ut på RGBs hjemmeside www.radgivningsgruppen.no

 1. januar 2022.
  Der finner du også informasjon om sakene.

 

Tilretteleggere møter RGB på teams
3. mai for å forberede sakene til SAR.