Rådgivningsgruppen

SAR-møte 20. februar 2024

Referat fra møte i SAR
Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 20. februar 2024
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i formannskaps-salen

Møteleder:		Cecilie
Referent:		Lars Ole
Vedlegg:	Ingen
Besøk: 		Stine-Marie fra stab BOAT
		
Tilstede:		 16 brukere (B), 5 tilretteleggere (T)


	Nye deltakere: 
Velkommen til Jon fra Meglergården 
og tilretteleggerne Anne Karen.	


Sak 1: 	Runde rundt bordet
			Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?			1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
			Ikke tilstede.			2. SAST - Stabekk / Sandvika / Karl Martin og Saga (B) Caroline (T) 
			Har brukt valg-hjulet og snakket om forskjellige temaer fra veilederen.

			Gått gjennom saksliste og referat fra SAR.

		Vi har års-hjul for bruker-rådene.

			Vi har snakket om hva vi gjorde i jule-ferien 
 		og snakket om påske-ferien.

			Hva betyr det å bestemme selv.			3. Rykkinn / Lommedalen - Ingebjørg (B) - (T)
			Ikke stede			4. Emma Hjorth boliger – Gro og Cecilie (B) –  (T).
			Ikke hatt møter.         5. RUVE (Hauger Park, Åsbråtan, Vangkroken 
         og Gl. Lommedalsvei - Øyvind (B)  (T)
				
Snakket psykisk helse.
			Snakket om sakene på saks-listen til SAR.