Rådgivningsgruppen

SAR-møte 19. november 2019

Vedlegg 2/500 til RGB-møte 3.12.2019

 

 

 

 

 

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

 

Tirsdag 19. november 2019

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Gro

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Ingen

Besøk:              Helen Røstad-Tollefsen og Heidi Hesselberg

                          10 personer fra Fredriksstad

Tilstede:           14 brukere (B), 4 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Ingen

 

Diverse:            Ingen ting.
Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Mathilde (B)
  – Sigrid (T)

                   Jernbaneveien har snakket om teatertur i desember.

Skal ha julebord 14. desember.

Vet ikke om de har hatt møte.

 

 1. Per Skreddersvei – (B)  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – Aurelia (T).

Jobber med å planlegge Emma festival
og løype i september 2020.

En som heter Stine som jobber på REGA

vil gjerne komme på besøk og fortelle om planene.
Hun er velkommen, vi ber henne ta kontakt med RGB.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
  – Martin (B) – (T)

Har planlagt et julebord på Bip-hallen.

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald og Aleksander (B) – Arild (T)

Skal ha julebord med familie 11. desember på Åsbråtan.

 

 1. BA–rådet – Martin T (B) – (T)

Jobber med en sak om kilde-sortering.
Viktig å kaste søppelet riktig sted.
Vil SAR være med?

 

Vi stemte med Mentimeter og 8 av 10 ville være med.

Emma skal ha julebord sammen med personal-kantina.

 

 

 

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
                     Jobber med å få rådet opp å stå.

 

 

 1. RGB – Gro, Merete, Erik, Cora, Frøydis og Tove (B)
  – Lars Ole (T)

Siden siste møte i september så har vi jobbet med:
Siden siste møte i september så har vi jobbet med:

– Nordisk samarbeide og paraply-organisasjon.

Det har vært møte i interim-styret
med Marlene og Martin fra Norge.

 

– Jobber fortsatt med lettlest heftet «Det gjelder livet».
Har hatt så mye annet å gjøre at vi har måttet utsette dette.
– Besøk av tilretteleggere de to siste timene av møtet
29. oktober og 12. november

 

– fire timers foredrag for over 200 verne-pleier-studenter
i Sandvika 22. oktober og på Kjeller 5. november.

 

Jobbet i fokus-gruppe med spørsmålene fra Helsedirektoratet
om temaene det siste temaet som var lege og tannlege.

 

Har vært med på fiktiv rettsak laget av NFU.

 

Tre brødre var stemplet som utviklingshemmede,
selv om to av de  ikke var det.
De hadde også fått verge, uten å bli spurt.

 

Fiktiv =  spiller, teater, later som, på lissom

Rettsak = et sted man kan bli dømt eller frikjent

 

 

 

Pause kl. 13.25 til 13.40

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

 

Vi gikk igjennom
Kan ikke komme – side 12

Time hos spesialist er god nok grunn,
men vanlig legetime vanligvis flyttes til annen dag.
Hvis det ikke er helt nødvendig, men da er man syk.

Hva kan et brukerråd brukes til – side 13.

Saker mellom rådene,
fra husmøte til SAR via brukerråd
og tilbake til husmøte.

 

Vedtak:     RGB jobber ferdig et forslag

 

 

 

Sak 4:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald kunne ikke komme i dag.

Møtet i Jernbaneveien har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.

 

Flere må samarbeid om dette for å få til noe.

Et godt eksempel på frivillighet
er Rikke som er guide på EmmeMeDliv.

 

Vedtak:     Vi tar opp saken på neste SAR-møte 25. februar.

 

 

 

Sak 5:   SAR 01/19 Godt for meg

Hele forteller om kostholds-kurset.

Hva skal vi gjøre!

Jeg kan mye om mat og drikke.

 

På kurset skal vi sammen lage spennende og god mat.

Vi skal også ha konkurranser og leker.

Dere får noen oppgaver.

Skal sjekke om dere har lært noe nytt.

 

 

 

Sak 3:   SAR 02/19  Temakveld om IP og BPA

 

Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA?

Hvem vil si noe?

 

Hvem kan få BPA?

 

Hva vet vi om Individuell plan – IP?

Hvem vil si noe?

 

Litt vanskelig tema.

Kanskje få høre fra en som har BPA og/eller IP.

 

Kanskje ha to like dager
og praktiske oppgaver i mindre grupper.

Se hvor mange som melder seg på.

 

Forslag er en fredag etter jobb.

Møtes i BIP-hallen,
spiser varm mat sammen
og har tema-kveld.

 

RGB lager forslag til program
sammen med Karin Sjølinder fra kommunen.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte i SAR er 25. februar 2020.
Møte med tilretteleggere 21. januar eller 4. februar
fra kl. 14.00 til kl. 15.00 sammen med RGB.
Ingebjørg har lyst til å bli med på Fiktiv Rettsak i Oslo

 

Frøydis har et forslag om en treningsgruppe,
som skal starte opp til neste år.

De som har lyst kan være med.

Hun skal lage en invitasjon.