Rådgivningsgruppen

SAR-møte 14. februar 2017

Sak 2:   Bærums-konferanse 9. mars 2016   Forslag til hva som kan være på et bilde  står med rødt under den teksten det skal vise.

Tema 1 Bilde av masse forskjellige mennesker,  for eksempel alle som er her.   Ulike funksjonshemninger.     Tykke og tynne, høye og lave, gule, røde og hvite, svarte osv.      Bilde fra Grunden med mann som vil ha på seg dameklær

Noen som gir hverandre en god klem. Smilefjes.

En som dytter en, men med rødt kryss over.

Tema 2   1 to personer som snakker sammen,     en som forteller det til en annen 2 En som forteller personalet 3 En som har en lue hvor det står mobber på og blir snakket til 4 En som strekker ut en hånd for å hjelpe, støtte,     stå sammen i en ring 5 Brukermøte hvor det ligger en plakat på bordet

Tema 3 1 Jordklode, buss, skole, hus, rådhuset, forskjellige typer hus 2 på kafe, fotballkamper,  3 Forbudsskilt mot mobbing 4 –

De som kan tenke seg å være med å ta bilder er:  Anne L., Martin S., Gro. Gro Anita, Frøydis, Cora og Mathilde.

Mobbedrakt, rød farge som viser tydelig hvem mobberen er.   Eller en hatt med tekst på.

Vedtak: Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder  når det er klart for det.

 6

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.  Vi utsetter derfor saken til neste møte.

Vedtak: Husmøtene tester ut oppskriften  og melder erfaringer til sitt brukerråd.   Brukerrådene tar dette med til neste SAR-møtet 9. mai.

Sak 4: Mandat for brukerråd   Det var meningen at vi skulle ta opp punkt 2 i dag,   men fikk ikke tid.

Vedtak: Fortsetter med punkt 2 på neste møte. Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

Sak 5: Høring «På lik linje»   Vi så på video og bilder fra høringen.   Kommunens samlete høringssvar er ikke klart ennå.

Vedtak: Vi går i gjennom høringssvaret på neste møte.   Svaret legges ved sakslisten.