Rådgivningsgruppen

SAR-møte 9. mai 2017

Sak 2:   Mobbe-konferanse 2016 Lars Ole fortalte om en elektronisk plakat  som viser de viktigste reglene vi kom frem til på konferansen og på temakveldene etter på.

Når du trykker på bildene på plakaten,  så spilles det av en videofilm.

Den elektroniske plakaten  skal også brukes til å gi annen informasjon

Vedtak: Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder  når det er klart for det.

Sak 3:   Oppskrift på husmøter  Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vedtak: Vi tar saken ut av sakslisten fordi han jobbet med den på lenge. Henter den frem igjen hvis det er behov for det.

Sak 4: Mandat for brukerråd    2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?  Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.  – Disse  skal velges av brukerne på hele tjenestestedet

Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.  – For at ikke alle fire skal byttes ut samtidig.

Det er bare brukere som kan være representanter.  – Det betyr at det ikke kan være verger eller pårørende.

Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.  – Det er et eget opplegg for hvordan dette skal gjøres.

 6

De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg. – Viktig for de andre å vite.

Bruker-rådet velger hvem som skal være leder.  – Behov for å beskrive leders oppgave.

Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.  – Brukerrådet kan komme med forslag.

Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær  med ansvar for møte-innkalling/saksliste og referat.  – Skriv gjerne referatet i møte og bruk projektor.

Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.  – Dette er viktig at følges opp.

Referatet skal sendes til alle medlemmene  innen 14 dager etter møtet.   – Dette er viktig at følges opp.

Vedtak: Vi fortsetter med punkt 3. neste gang.

Sak 5: Høring «På lik linje»   Vi kom ikke på nett, så derfor fikk vi ikke sett på det.

Vedtak: Utsatt til sommer-avslutningen.