Rådgivningsgruppen

SAR-møte 08. mai 2018

Tirsdag 8. mai 2018
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

Møteleder: Cora
Referent: Lars Ole
Vedlegg: Referat fra gruppearbeidet på temakveldene
Besøk: Heidi Hesselberg

Tilstede: 17 brukere (B), 6 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:
Marie Mjelva Belsetveien og Wøyen gård (BA)
Ådne Gunnar Vole Klungseth fra Åsbråtan

Diverse: Ingen ting.

 

 

 

Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
Ikke tilstede – beskjed ikke gitt.

 

2. Jernbaneveien – Anne L, og Gro Anita (B) – Rita (T)
Har snakket om sommeravslutning, turer og planlagt 17. mai.
Jobber med å få i gang brukerrådet for Jernbaneveien og Fornebu sammen.
Bestemt møtedatoer for husmøter resten av året.

 

Fornebu – Mathilde og Kathrine (B) – Elton (T)
Har snakket om lading av mobil på natten,
dette er viktig fordi det kan begynne å brenne.
Også snakket om mobbing og sjalusi, nettmobbing og nettvett.
Fellestur til Tusenfryd.
Vi har felleslunsj hver søndag og skal sommerfest hvor vi inviterer flere.

 

3. Per Skreddersvei – (B) og (T)
Ikke tilstede – beskjed gitt.
På siste husmøte i boligen ble det snakket litt om brannvern og brannrutiner, planlegging av 17.mai, og arrangering av venners venners fest i boligen.
Festen ble avholdt 28.04 – og var veldig vellykket!
Flere av beboerne inviterte med seg venner fra andre boliger
og noen valgte å ikke ha med venner fra andre boliger.

 

4. Husmøte Belsetveien boliger – Marie (B) og (T)
Vi har ikke så ofte husmøter,
Men vi snakker sammen når vi spiser middag.
Vi skal ha sommerfest og grillfest.

 

5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – Aurelia (T).
12. april var det åpning av Høyrabben nr. 8.
Det er en visnings-leilighet med Velferdsteknologi.
Velferdsteknologi er data, Ipad, mobil og andre tekniske hjelpemidler.
Brukerrådet var med på åpningen.
Har du lyst til å besøke visningsleiligheten,
Så kontakt emmamedliv@baerum.kommune.no

 

7. juni er det aktivitetsdag på Emma og det er åpent for alle.
Løype med mange poster, musikk, dans og mat.
1. juli mister vi kommune-bilen.

 

6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Gl. Lommedalsvei og Vanningsveien) – Geir og Martin S.E. (B) Natalia (T)
Har valgt leder som er Geir og nestleder som er Martin.
Skal ha sommer-aktivitetsdag for tjenestestedet 13. juni.
Bilen er nå fikset og fått popcorn-maskin og lading til ny elbil.
Neste møte er 13. september.

 

7. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander og Ådne (B) – Arild (T)
Gått i gjennom referater fra SAR og RGB.
Aleksander ble valgt som nestleder og John-Harald som leder.
Diskuterte husleieøkning under eventuelt.

 

8. BA–rådet – Martin S.E. og Herman (B) – (T)
Hva skal vi gjøre for at alle trives?
Vi har snakket om HMS.
Snakket om hvem som er verneombud på arbeids-plassen.

Virksomhetsplan, er en plan for hva vi skal jobbe med dette året.
Hvordan skal vi bli kjent? Ikke alle kjenner til «Vikanda»

Ikke bruke mere penger enn vi har.
Informasjon fra de andre brukerrådene og en egen perm for papirer.
Har et eget punkt på sakslisten
hvor vi kan diskutere uten at det er noen tilretteleggere tilstede.

Planlegger felles fest for alle ansatte.

 

9. Fredag-styret – (B) 0 (T)
Ikke tilstede.

 

10. REGA-rådet – (B) 0 (T)
Kantinen er åpen, det har blitt kjempefint der.

 

12. RGB – John-Harald, Gro, Merete, Cora, Cecilie, Frøydis og Tove
(B) -Lars Ole (T)

Siden siste møte i februar så har vi:

Vi har fått 3 studenter på besøk.
Jobbet videre med lett-lest utgaven
av rapporten fra mobbe-konferansen.

Merete har startet som bruker-representant i sentralt brukerråd.

Planlagt og gjennomført Temakveld: ”Sjef i eget hus?”.
Dette er en egen sak i dag.

Jobbet med lett-lest beskrivelse
av brukerråds-arbeid i kommunen.

Vi jobber også med
• Få flere medlemmer i gruppen – Merete
• Frivillighetsarbeid i kommunen
• Velferdsteknologi

 

 

Pause kl. 13.25 til 13.40

 

 

Sak 2: SAR 01/2014 Mobbe-konferanse 2016
Gro og John-Harald leste opp teksten fra de tre mobbe-plakatene.
Så gikk vi ut og tok et gruppebilde.

Vedtak: Plakatene til boliger og arbeidsstedene
blir delt ut til tjeneste-lederne 22. mai.
De vil sørge for at de blir hengt opp på boligene / fellesarealene.

 

 

 

Sak 3: SAR 02/2017 Oppskrift på brukerråd
Brukerrådet på Emma foreslår at mobbing
og brannvern er faste punkter.

Hva man skal gjøre hvis det oppstår noe alvorlig på natten?

Noe å drikke og spise, ikke popcorn.
Runde hvor hver representant fra de ulike boligene
forteller hva som er nytt siden sist.

Velge en leder og en nestleder.

Vedtak: Forslag at alle brukerrådene ber tilretteleggerne gå ut i 15 minutter,
slik at man kan snakke fritt om hva man vil.

Tilretteleggerne lager et forslag til neste SAR-møte 25. september.

 

Sak 4: SAR 03/2017 Tema-kveld «Sjef i eget hus»
Vi gikk igjennom referat fra gruppearbeidene begge dagene.

Heidi synes det er fint med tema-kvelder,
fordi hun også lærer nye ting.
Fint at dere forteller hva som er viktig for dere.

Det blir ikke en politisk sak med det første,
litt usikkert når den kommer.

Forslag til tema på tema-kvelder
– Mobbing, husregler, miljøregler, venner, kjæreste, hvordan være sammen på en god måte
– Hvilke ting som er lurt å tenke på når man er ute eller på tur
– Penger og verger, bankkort,
– Helse og kosthold, aldring og hygiene,

Vedtak: Alle tenker på forslagene
og nye forslag til sommer-avslutningen.

 

Eventuelt
Sommer-avslutningen er 5. juni – viktig å gi Lars Ole beskjed på grunn av maten
Neste møte er tirsdag 25. september 2018.