Rådgivningsgruppen

SAR-møte 12. september 2017

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 12. september 2017

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cora

Referent:           Lars Ole og Heidi

Vedlegg:          ingen vedlegg

 

 

Besøk:               Heidi Hesselberg

 

Tilstede:            12 brukere (B), 6 tilretteleggere og 0 studenter (T)
Er her for første gang:
Mette fra RUVE, Emil fra Jernbaneveien
og Per fra Emma arbeidssenter.
Diverse:             Ingen ting.
 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne, Gro Anita (B) – Emil og Caroline (T)
  Skal ha møte neste tirsdag.

  Laget miljøregler og hengt på veggen,
  gjelder for de som bor der og jobber der (Jernbaneveien)

Har grillet sammen med Fornebu.

Har hatt ett brukerråd før sommeren.

Kutt av aktivitetsturer (for eksempel buss tur til Sverige, friluftskveld)
i regi av tilrettelagt fritid.
Reduksjon i antall timer til støttekontakt.

 

 

Fornebu – (B) – (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – beskjed ikke gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)

Ikke tilstede.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – (T).

Møte 30. september.

 

Gro forteller at når man sitter i brukerrådet
må man gå på alle møtene.

Skal snart ha valg.
Snakket om visningsleilighet
som skal lages på Emma Hjorth, Høyrabben 3.
Ta kontakt med Sarhad om dere ønsker
at han skal komme å fortelle mer.
Snakket om brannsikkerhet og brannøvelse.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Vanningsveien) – Anne S og Geir (B) Mette (T)

Julebord, skal leie kantina i Kommunegården.
Nytt medlem i rådet, Rune.
Avdelingsleder informerer om økonomi.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald (B) (T)

Har husmøte den første onsdagen i måneden.
Snakket om SAR, men hadde ikke sakslisten.

 

Tatt opp høflighet, hvordan være mot hverandre.
Brannsikkerhet, øvelse og annet.

 

Snakket om skifte fra nøkkel til nøkkelkort.

Har snakket om kolonial.no. To som har det.

 

 

 1. BA–rådet – Martin SE (B) Per (T)

Det ble ikke gjennomført valg på nestleder,
fordi det var for få tilstede.

 

Det planlegges oppussing flere steder,
men det er ikke noe som er bestemt enda.

 

Tatt opp en sak om regler fra NAV,
summen av det man har lov å tjene er satt ned,
når man da overstiger en grense må man betale skatt.
Endring som gir utslag når uføretrygd teller som inntekt.

 

Snakket om å reise på konferanse eller leie inn en foreleser.
Velger å leie inn foreleser.

 

Oppussing blir utsatt til tidligst neste år.

 

Snakket om ordensregler og brannrutiner.

Snakket om beredskapsplaner dersom det skjer noe
og hvordan det håndteres.

 

Skulle hatt valg av nestleder, valget er utsatt.

 

 

 

 

 1. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
  Ikke noe spesielt.

Det går fint på klubben.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
  Ikke hørt noe i det siste.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Cora, Cecilie og Tove (B)
  Lars Ole (T)
   

Siden siste møte i mai så har vi:

 

Blitt ferdig med politikerstafetten.

Den siste vi fikk besøk av var Sheida fra SV.

 

Laget lettlest rapport mobbe-konferansen.

Britta Iversen fra kommunegården har hjulpet oss ned dette.

Rapporten er ferdig og blir å finne på våre hjemmesider.

 

Snakket om flytting

Og har begynt å planlegge en temakveld denne høsten.

 

For tiden jobber vi også med

 • Få flere medlemmer i gruppen
 • Frivillighetsarbeid i kommunen
 • Velferdsteknologi
 • Tvang i kommunale tjenester

 

Stortingsvalget

 

 

 

Pause kl. 13.55 til 14.10

 

 

 

 

Sak 2:   Mobbe-konferanse 2016

 

Se på film-klipp fra filmingen i sommer.

Cecilie synes de som var med på filmen var flinke.

Alle som var med på filmingen synes det var moro å være med
og å se seg selv etterpå

Det ble også tatt mange bilder.

 

Vedtak:     Plakat kommer og vi jobber med å lage en ”levende plakat”

 

 

 

Sak 3:   Oppskrift på brukerråd

Det skal være saksliste og referat

Og velges leder og nesteleder

 

Hvorfor brukerråd og hvorfor SAR?

Grunnen til at man har brukerråd
er fordi brukerne skal bli hørt.

Mulighet for å si hva man mener.

SAR startet etter Bærum-konferansen i 2006.

 

Hva kan vi gjøre med kjedelige møter.

Cecilie sier man kan komme og se hvordan det er.

Ingebjørg mener at det kan bli kjedelig
hvis man ikke forstår hva som blir snakket om.

Anne sier at da kan man spørre.

Geir ønsker mer engasjement.

 

Martin mener at man skal si i fra,

hvis ikke man får gjort noe med det.

 

Heidi mener at det er viktig
at det er spennende saker på sakslisten

 

Per foreslår at man har med seg en sak,

så blir man mer engasjert.

 

Vedtak:     Utfordrer tilretteleggerforumet til å komme med forslag

                  Saken fortsetter på neste møte.

 

 

 

 

Sak 4:   Mandat for brukerråd

 

 1. Hva skal jobbes med? (Saker og oppgaver)

 

Ingen av rådene har forberedt denne oppgaven i dag.

 

Vi brukte litt tid på å snakke om hva e tjenestested er?

Et tjenestested er et område hvor det er flere boliger samlet.

Det kan være flere boliger og baser som hører sammen.

Mandatet finner man også på kommunens hjemmesider,

Søker etter brukerråd og finner det der.

 

Vedtak:     Saken er utsatt til neste møte.

 

 

 

Sak 5:   Tema-kveld om hvordan man kan bo

                   Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

 

Cecilie fortalte litt om saken.

Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

 

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det

 

Sjef i eget hus   to historier fra boken

Historien om Truls – Cecilie forteller

Hvorfor får noen bostøtte og noen ikke.

 

Jernbaneveien har snakket litt om husleie og om maling.

Gro synes husleien er for dyr.

Hvem kan overta etter andre?

 

Vedtak:     RGB jobber videre med saken.

Fortsetter på neste møte.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte er 7. november 2017.

 

 

Valgdeltagelse:

Det kom inn svar BA (mangler fortsatt noen svar) og Aurora

 

Så langt viser en rask telling
at det er mange flere enn 1 av 5
som stemmer ved årets valg.

 

 

De 13% er personer som enten trenger hjelp,
men ikke får det,

ikke forstår spørsmålet eller ikke vil svare på spørsmålet

 

Ta opp brobygger-prosjektet på neste møte

 

Kort om sentralt brukerråd

I Sentralt brukerråd sitter Heidi som trenger hjelp og for å få råd.

Vibeke sitter der som representant for tjenestelederne.

Bente Moe Eriksen som jobber med boligspørsmål.

NFU og LUPE. 4 representanter og Lars Ole som tilrettelegger.