Rådgivningsgruppen

SAR-møte 12. februar 2019

.

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

 

Tirsdag 12. februar 2019

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cora

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Oversikt over forslag til bruk av penger
etter salg av tomter på Emma Hjorth

Besøk:              Heidi Hesselberg

Tilstede:           17 brukere (B), 4 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Omar er miljø-arbeider på Høyrabben
og Mari med i brukerråd i Per Skredders vei.

 

Diverse:            Ingen ting.
 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L, Mathilde
  og Kathrine (B) – (T)

Snakket om spørreskjema.
Kost-prosjektet.

 

 

 1. Per Skreddersvei – Mari (B) og Gro  (T)

Har snakket om brukermedvirkning.
Vi skal ha seminar om brukermedvirkning i begynnelse av mars.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro og Victoria (B) – Omar (T).

Flere som kan besøke EmmaMedLiv.

Flere boliger har begynt å få flere hjelpemidler.

Vi skal lage en invitasjon som kan sendes til andre boliger
og tjenestesteder.

Invitasjonen skal være til EmmaMedLiv-leiligheten.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Gl. Lommedalsvei )
  – (B) – (T)

Rette opp feil i listen.

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander
  og Torstein (B) – Arild (T)

Ingen saker ut over det som står på sakslisten.

 

 

 

 

 1. BA–rådet – Martin T (B) – (T)

Herman trekker seg fra rådet og Martin T er valgt som ny nesteleder.

Får kanskje besøk fra Sarpsborg på møtet 2. mai.

Har også snakket om arbeidstid og pauser.

Snakket om informasjon om ting som skjer i BA.

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
                     Ingen møter siden sist.

Ønsker å rekruttere flere som kan være medlemmer i rådet.

Skal være fastelavens-dans på Emma kafe 5. mars.

 

 

 1. RGB – Erik, Gro, Merete, Cora, Frøydis og Tove (B)
  -Lars Ole (T)

Siden siste møte i november så har vi:
– Snakket om Nordisk samarbeide og paraply-organisasjon.

Det skal være et for-møte i Danmark for alle de Nordiske landene
– Jobber med det lettleste heftet «Det gjelder livet»
– Jule-bord hjemme Merete på Stabekk med deilig koldt-bord.

 

– Besøk av tilretteleggere de to siste timene av møtet 15. januar

 

– Jobbet med måter å stemme over forslag
til hva pengene fra salg av tomter på Emma Hjorth
skal brukes til.

– Vi har fått penger til å feire 25 års jubileum.

Stand på Vivil-lekene og Morodals-festivalen.

Invitere spesielle gjester til sommer-festen.

 

Vi jobber også med

 

Velferdsteknologi og frivillighet

Få flere medlemmer i gruppa

Er det noen her som kan tenke seg å prøve?

Eller vet om noen som kan tenke seg å prøve?

 

 

 

 

Pause kl. 13.25 til 13.40

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

 

Brukerrådet på Emma Hjorth hadde et spørsmål til side 4,
om hva ulikt antall personer betyr?

 

Ulikt antall personer betyr at det hvis man stemmer over et forslag,

så vil det ikke kunne bli likt antall stemmer for og imot.
Hvis det er 5 medlemmer, så kan 3 stemme for og 2 i mot.
Da blir resultatet for, fordi det fikk 3 stemmer.
Kalles også oddetall.

 

De lurte også på valg av leder (formann eller nestformann).
I mandatet for brukerråd så står det ikke noe om valg av leder

eller nestleder.
Vedtak:     Vi tar opp spørsmålet om valg av leder og nestleder,
på neste SAR møte 7. mai.

 

 

 

 

 

Sak 3:   SAR 03/18 Informasjon om brukermedvirkning

             i Bærum kommune

                  Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»                 ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

 

Heftet ble delt på møtet 20. november i en mappe
sammen med heftet:
«Brukerråd for medarbeidere og beboere».

 

Vedtak:     Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.
RGB ordner med bilder til neste SAR-møte.

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

 

BA-rådet har valg ut utescene og Solknatten
på grunn av pris.

 

Brukerrådet på Emma ønsker å velge hesten og hagen.

 

Åsterud synes det er viktig å få mest mulig ut av pengene.

De ønsker å pusse opp på Solknatten,
fordi det er et koselig sted å være
og derfor er det viktig at det er i orden.

 

RGB synes forslagene om hesten (2), Solknatten (2),
og badene på gjestehuset.

 

Vedtak:     Ingen vedtak.

 

 

 

 

Sak 5:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald som har ansvaret for frivillighet
ønsker å komme i kontakt med brukerrådet på Jernbaneveien/Fornebu.

 

Han har fått navnet på tjenesteleder Vibeke Rosenvinge.
Vedtak:     Harald skal innkalle til et møte
mellom brukerrådet i Jernbaneveien
og kontaktpersoner fra Stabekk bo- og behandlingssenter.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte er 7. mai 2019.

 

Kosthold prosjekt «Mat til begjær og ikke besvær»
– får vite mer om etter hvert.