Rådgivningsgruppen

SAR 8. mai 2018

                                               Vedlegg til RGB referat 1/474

Saksliste til møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 8. mai 2018 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

 

Sak 01/14  Mobbe-konferanse 2016 (20 minutter)

Vise de ferdige plakatene
og overrekke de 3 plakatene til Løkkeåsveien 2.

 

 

                   Sak 02/17  Oppskrift på brukerråd  (20 minutter)

Alle brukerråd og husmøter tar opp saken og kommer med forslag. Se på forslag til hva som skal være med i oppskriften.

Eksempler kan være hvordan velge representanter.
Hvordan skal sakslisten og referatet være.
Hvilke saker man kan jobbe med, komme med eksempler.
Hvor man kan få saker fra, komme med eksempler.
Skal man velge leder og nestleder.  Velge møteleder, gå på rundgang.    Og sikker mange andre forslag.

 

Sak 03/17 Tema-kveld ”Sjef i eget hus” (30 minutter)

Fortelle fra tema-kvelden og fra politisk sak om antall boenheter.

Alle brukerrådene kommer med forslag
til nye temaer for temakvelder fremover.

 

 

 

                          Eventuelt (10 minutter)

 • Møteplan for 2018, neste SAR-møte er 25. september.
 • Sommeravslutning 5. juni på Emma kafe.

 

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Hjelpe-ark til SAR-møter                         Vedlegg 1

 

 

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.

Hvilke saker tar dere opp osv.

 

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

 

 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. e-post)
 2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
 3. Husmøte Per Skreddersvei
 4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
 5.   Brukerråd RUVE  – (Hauger Park, Vangkroken,
  Vanningsveien og Tanumveien)
 6. Husmøte Åsbråtan 71
 7. BA–rådet
 8. Fredags-styret
 9. REGA-rådet
 10. RGB

 

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

 

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

 

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?