Rådgivningsgruppen

SAR 27. september 2022

Vedlegg til RGB referat 1/528
Saksliste til møte i SAR – 27. september 2022
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 27. september 2022 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.
Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.
For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR – Samarbeidsrådet.
Sak 1: Runde rundt bordet (40 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

Sak 2: 02/2019 Tema-kveld om IP og BPA (10 min.)
Fortelle om hvordan det går med saken (RGB).
Vise et par lysbilder fra foredraget
Sak 3: 07/2016 Frivillighet i Bærum (10 min.)
Har du lyst til å være frivillig?
Hvordan går det med Torstein?
Sak 4: 01/2021 Tomte-salg Emma Hjorth (35 min.)
Har du et forslag til hva pengene kan brukes til?
Hva tenker du om forslagene fra tidligere?
Sak 5: 01/2022 Forslag til bruk av lettlest veileder
Sak 6: 02/2022 Hvordan starte med husråd?
Eventuelt (15 minutter)
– Bruk av Mentimeter
– Neste SAR-møte er 22. november 2022

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no
om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.