Rådgivningsgruppen

SAR 25. september 2018

Vedlegg til RGB referat 1/479
Saksliste til møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 25. september 2018 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov. Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift. For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter) Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1 Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd (10 minutter) Tilretteleggerne jobber med oppskriften. Se sakspapirer for innkomne forslag. Alle brukerråd og husmøter kommer med forslag.

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum (25 minutter) Informere om heftet og hva som står i det.

Sak 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth (30 minutter) Hva kan de 19 millionene brukes til? Alle kan komme med forslag før 30. september 2018. Se også på reglene for bruk av pengene.

Sak 05/18 Hvordan feire RGBs 25 års jubileum? RGB startet i 1993 og har hatt nesten 500 møter. Er det noen som har gode forslag til hvordan vi kan feires? Hvem skal inviteres, hvor skal vi feire, når skal vi feire …….

Eventuelt (10 minutter) – Møteplan for 2018, neste SAR-møte er 20. november. – Nye forslag til Tema-kvelder – Bilder fra sommeravslutning

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90 eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt