Rådgivningsgruppen

SAR 25. februar 2020

Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 25. februar 2020 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.
Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.
For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

 

Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

Sak 2: 03/19 Tilbakemelding på kvalitet
RGB har forsøkt å lage skjemaet mer lett lest.
Er skjemaet lett å forstå?

Sak 3: 02/19 Tema-kveld om IP og BPA (15 min)
Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA
og individuell plan – IP? Når skal vi ha tema-kveld?

Sak 4: 07/16 Frivillighet i Bærum (5 minutter)
Hvordan går det med denne saken?

Sak 5: 01/19 Godt for meg (15 minutter)
Helen kommer for å informere oss om prosjektet;
Kosthold for bedre helse for
mennesker med utviklingshemming i kommunale boliger.

Eventuelt (30 minutter)
– Besøk av studenter
– Utsending av Fritids-kalenderen (Kai?)
– Bruk av Mentimeter (sukker)
– Neste SAR-møte er 12. mai 2020

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no
om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Hjelpe-ark til SAR-møter Vedlegg 1

 

Runde rundt bordet liste

Forberedelse til runden på SAR-møtet
Ditt brukerråd har inntil 5 minutter
på å fortelle de andre på SAR-møtet
hva dere har jobbet med siden sist.

Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.

Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage listen.

Fortell kort om hva dere holder på med.
Hvilke saker tar dere opp osv.

 

Rekkefølge på runden rundt bordet:

1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. e-post)
2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
3. Husmøte Per Skreddersvei
4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
5. Brukerråd RUVE – (Hauger Park, Vangkroken,
Vanningsveien og Tanumveien)
6. Husmøte Åsbråtan 71
7. BA–rådet
8. Fredags-styret
9. REGA-rådet
10. RGB

 

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.

Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.

Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?