Rådgivningsgruppen

SAR 24. mai 2022

Vedlegg til RGB referat 1/524


Saksliste til møte i SAR – 24. mai 2022

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 24. mai 2022 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov.

Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift.

For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR – Samarbeidsrådet.

 

Sak 1:  Runde rundt bordet (40 minutter)
Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

 

 

Sak 2: 01/2020 Tilbakemelding på kvalitet (20 min.)  

Hva synes dere om skjemaet?  Utsatt fra siste møte.
Søk helse- og omsorgstjenester | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

 

 

Sak 3:  02/2019 Tema-kveld om IP og BPA (10 min.)

Fortelle om hvordan det går med saken (RGB).
Vise et par lysbilder fra foredraget

 

 

Sak 4:  07/2016  Frivillighet i Bærum (10 min.)
Har du lyst til å være frivillig?
Hvordan går det med Torstein?

 

 

Sak 5:  01/2021 Tomte-salg Emma Hjorth (35 min.)

Har du et forslag til hva pengene kan brukes til?
Hva tenker du om forslagene fra tidligere?
Se eget forslags-ark på hjemmesiden

 

 

Eventuelt (15 minutter)
– Bruk av Mentimeter- Sommeravslutning 7. juni

– Neste SAR-møte er 27. september 2022

 

Viktig         Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no

                   om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.