Rådgivningsgruppen

SAR 12. februar 2019

Vedlegg til RGB referat 1/485
Saksliste til møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 12. februar 2019 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og en tilrettelegger hvis behov. Brukerrådene skal på forhånd ha jobbet med det som er skrevet med rød skrift. For flere sakspapirer, se hjemmesiden til RGB, under SAR Samarbeidsrådet.

Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter) Eget hjelpeark – se vedlegg nr. 1 Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? Hvert bruker-råd forbereder et innlegg på inntil 5 minutter.

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd (15 minutter) Vi skal gå igjennom og godkjenne heftet Brukerråd – for medarbeidere og beboere i løpet av 2019. Alle brukerrådene ser på sidene 3 (Hva er et brukerråd), 4 (Hvordan opprette ) og 5 (Hvordan arbeider et brukerråd og tar med sine innspill og forslag på møtet.

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum (10 minutter) Vise frem hefte med bilder og dele ut til brukerrådene.

Sak 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth (30 minutter) Tyy9y877776 Alle brukerrådene har med svar fra sitt tjenestested

Sak 07/16 Frivillighet i Bærum (10 minutter) Hvordan går det med denne saken? RGB forteller.

Eventuelt (15 minutter) – Møteplan for 2019, neste SAR-møte er 7. mai 2019. – Nye forslag til Tema-kvelder

Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90 eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.