Rådgivningsgruppen

SAR 03/2015  Spørsmål til kommunen om regler for ferie og for bil-kjøring

22. september 2015
Eventuelt – Bilbruk
Leif Kåre lurte på hva som er reglene
for det at personalet bruker sine egne biler
og at brukerne sitter på.
Få noen til å komme og snakke om dette på neste møte.

 

17. november 2015
Anita og Heidi skal fortelle om reglene for ferie.

I en kommune er det politikerne
som ber rådmannen om å gjøre oppgaver.

Rådmannen gir ofte andre i kommunen
ansvaret for å gjøre oppgavene.

Når det gjelder hjelp til ferie,
er det tildelings-kontoret som fatter vedtak
på vegne av kommunen.

Ferie er noe som alle i Norge skal ha.

Alle arbeidstakere har en plikt
og en rett til å ha ferie.

Det er ferieloven som bestemmer dette.

Det er ikke en rettighet å reise på ferie.

De som trenger hjelp for å være på jobb,
vil få hjelp til å planlegge og gjennomføre ferie
når de har ferie fra jobben.

Kommunen har mange SKAL oppgaver.
Før reiste ansatte sammen med brukerne på tur,
men dette er ikke en SKAL oppgave.

Derfor har politikerne bestemt
at kommunen ikke skal bruke penger på dette.

Man kan spørre politikerne
om de kan gjøre noe med det.

Det finnes også private firmaer
som tilbyr ferie-turer.

Heidi forteller om reglene for transport
med personalet som sjåfør i egen biler.

Det er et unntak,
hvis noen må ha hjelp der og da.

Det er hendelser som skjer plutselig
og hvor det tar lenger tid å vente på sykebil.

Hva som er regelen for arbeidssenteret vet ikke Heidi.

Noen steder har man leiet eller kjøpt en bil sammen.

Leif Kåre lurte på hvorfor det har blitt sånn.

Svaret er at det er på grunn av forsikring og ansvar.