Rådgivningsgruppen

SAR 03/2023 Tema-kveld om rettigheter

.

21.november 2023

Sara har et forslag til tema for tema-kveld.
Hvilke rettigheter har jeg når jeg mottar tjenester
og hva jeg har krav på og hva må jeg gjøre selv.

Vi snakket om hvilke love vi har hørt om som er viktige for oss og våre rettigheter.

– Kommunal helse og omsorgs-lov
– Pasient og bruker-rettighets-loven
– Menneskerettigheten – CRPD – Convention Rights People Disabilities
FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

«Vi må kjenne lovene for å vite hva vi har krav på»

Vedtak:
Vi sender forslaget til Karin Sjølinder og hører hva hun tenker om forslaget.

20.februar 2024

Hvilke rettigheter har vi?
Hva vi har krav av tjenester?

Et nytt tjenestested i Kvalitet og utvikling kan kanskje hjelpe til.
Kommune-advokaten kan kanskje også hjelpe.

Lurt å ha lest hva som står i vedtaket sitt.

Vedtak:
RGB fortsetter å forberede en tema-kveld
om rettigheter for de som mottar tjenester hjemme.