Rådgivningsgruppen

SAR 02/2022 Hvordan starte med husråd?

.

Denne saken starter på møtet 27. september 2022.

09. mai 2023
Vi så film nr. 3 som ligger på Hus-råd-pakka.
Det ble klappet etter filmen.

Vedtak:    
Ser episode 4 neste gang.


22. november 2022
Vi så filmen som ligger på Hus-råd-pakka.

Vedtak:    
Ser mer neste gang.

27. september 2022

Vedtak:    
Utsatt på grunn av kort tid