Rådgivningsgruppen

SAR 02/2019 Temakveld om IP og BPA

.

Invitasjon til tema-kveld

https://www.radgivningsgruppen.no/wp-content/uploads/2023/04/invitasjon-til-temakveld.pdf

26. september 2023
Vi så på bilder fra tema-kvelden i mai.
Det var moro å se på seg selv.

Sara har et forslag til tema for tema-kveld.
Hvilke rettigheter har jeg når jeg mottar tjenester
og hva jeg har krav på og hva må jeg gjøre selv.

Vedtak:
Vi sender forslaget til Karin Sjølinder
og hører hva hun tenker om forslaget.


9. mai 2023
Middag fra 15.30 og frem til 17.15.

Tema-kvelden starter kl. 17.30.
Vi viste frem valg-hjulet,
som ligger på RGBs hjemme-side.

Alle kan bruke det sammen med den lettleste veilederen.

Vedtak:
Vi gleder oss

28. februar 2023

Tema-kvelden blir i begynnelsen av mai.
Kommune-gården tirsdag 9. og onsdag 10. mai.

Vi starter kvelden med suppe fra kl. 15.30
og tema-kvelden er fra kl. 17.00 til kl. 20.00

Vedtak:
Invitasjon kommer rett over påske


22. november 2022
Vi har vi kommet litt lenger
med tema-kvelden.

Vi har planlagt å ha den en gang på våren.

Vi har tenkt å invitere utviklingshemmede fra Asker.
Vi har også tenkt å invitere TV-Bra og Budstikka.

Vi så på et par bilder av det vi har blitt ferdig med.

Vedtak:
Forslag til dato og sted på neste møte


27. september 2022

Hva betyr IP?   Individuell – en selv
Plan – beskrivelse av ønsk

Hva betyr BPA?           Brukerstyrt personlig  assistanse
Brukerstyrt – Brukeren bestemmer
Personlig – privat
                                   Assistanse – hjelp fra en assistent

Vedtak:     Blir kanskje en gang på sen-høsten,
eller tidlig på nyåret.

24. mai 2022
Tema-kvelden skal lages
slik at alle kan forstå hva det handler om.

Vedtak: Blir en gang høsten 2022.

05. april 2022
Tema-kvelden skal lages
slik at alle kan forstå hva det handler om.

Vedtak:
Blir en gang høsten 2022.

23. november 2021
Blir en gang i 2022.

Vedtak:
Karin Sjølinder kommer på neste møte i RGB
og skal planlegge tema-kvelden sammen med oss.

25. februar 2020
Har dere i brukerrådet snakket om
brukerstyrt personlig assistanse – BPA?

Hvem vil si noe?

Ingen har snakket om det!

Har dere i brukerrådet snakket om
Individuell plan – IP?

Hvem vil si noe?

Ingen har snakket om det!

Når skal vi ha tema-kveld?

Vi har forslag om en fredag fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Vi spiser litt sammen først.

Vi foreslår å være på BIP-hallen på Rud.

Vedtak:
Karin Sjølinder kommer på neste møte i RGB
og skal planlegge tema-kvelden sammen med oss.

19. november 2019
Hva kan vi om brukerstyrt personlig assistanse – BPA?

Hvem vil si noe?

Hvem kan få BPA?

Hva vet vi om Individuell plan – IP?

Hvem vil si noe?

Litt vanskelig tema.

Kanskje få høre fra en som har BPA og/eller IP.

Kanskje ha to like dager
og praktiske oppgaver i mindre grupper.

Se hvor mange som melder seg på.

Forslag er en fredag etter jobb.

Møtes i BIP-hallen,
spiser varm mat sammen
og har tema-kveld.

RGB lager forslag til program
sammen med Karin Sjølinder fra kommunen.