Rådgivningsgruppen

SAR 02/2023 Til-rette-legger-rolle

.

21.november 2023
Åsbratan

Hva må en tilrettelegger kunne?
Lytter til oss
Passer på tiden i forhold til pause

Hva er en god tilrettelegger?
Kunne data
Skrive lettlest
Snakke enkelt og forståelig

RUVE-rådet
Forstå hva vi ønsker å si og forstå vår side av saken
Kunne ivare de som ikke snakker med ord,
men på andre måter.

Slik at alles stemme blir hørt.

Innkalle til lokale møter og skrive referat.

Skal hjelpe til med oppgaver det er behov for å løse.

Sara: «Når ansatte er på jobb, skal de være der for oss».

Vedtak:
Vi utsetter saken til neste møte, slik at BA-rådet, Emma-rådet, og andre kan få svart på spørsmålene.

20.februar 2024
Emma-rådet har ikke hatt møte
og BA-rådet har ikke tatt opp saken.

Vedtak:
SAR håper at BA-rådet og Emma-rådet svarer til neste gang.