Rådgivningsgruppen

SAR 01/2024 Dialog-konferanse – veien videre

.

20.februar 2024
Vi har sett på ord-skyen
Hva som bli bedre på system-nivå
Hva som var bra.

Vedtak:
Lage liste med problem-stillinger
som kan gjøre bruker-råds-arbeid på system-nivå bedre.