Rådgivningsgruppen

Retten til å være med. BUFetat sin rapport

Retten til å være med: «Mennesker med utviklingshemning skal IKKE diskrimeneres»