Rådgivningsgruppen

Referat fra 7. september 2010

. Referat fra sist godkjent . Referat fra sist godkjent 2. Bruker spør bruker i miljøarbeidertjenesten, o Hege Rysstad og Lars-Ove Informerte om status i prosjektet. o Brukerrepresentantene svært positiv til prosjektet, men ønsker at det i tillegg skal gjøres en undersøkelse blant pårørende. 3. Status i tjenesten og informasjon: V/ Bovild Tjønn.o Kommunen er midt i handlingsprogramarbeideto Endrede regler gir Bærum 60 mill mindre å rutte medo Behovene er økende, strammere prioriteringero Skjerming av lovpålagte tjenester, så langt som muligo Forslag til innsparing er avvikling av prosjekt deltid til heltid, men tiltak for kompetanseheving videreføres.o Aktivitetstilbud for utviklingshemmede trenger styrking. Seniorsenter for eldre er et behov som meldes inn i HPo Spørsmål om tilbud om bo og behandling for utviklingshemmede. Utviklingshemmede har samme rett til dette som andre og vurderes likt med alle andre uavhengig av om man eier eller leier boligo Stjernebolig byggestart oktober i år. 8 plassero Private utbygginger Belset 9+ Brynsveien  ca.12, kommunen bistår.o Vangskroken 12 nye enheter med store felles og personalarealer, o 2 x 10 leiligheter planlegges videre framover, plassering ikke bestemt.o Noen bor for lenge hjemme, viktig med informasjon og veiledning. 4. Planlegging av neste Temakveld med tema ”Hvordan tilrettelegge for sunn livsstil og sundt kosthold uten bruk av tvang.”o Anne Austveg hadde snakket med Inger Johanne Hoftun hun kan holde en halv times innledning om tema, hun har skrevet lettlest bok om kosthold.o Temakvelden arrangeres som planlagt tirsdag 26.10.2010 kl. 19.00 – 21.00 i møterom M2/3o Ernæringsprosjektet har utviklet gode verktøy for å ivareta retten til selvbestemmelse, i kombinasjon med veiledning til personale for hvordan tilrettelegge for sunnere valg.o Arbeidssentrene har holdt kurs for arbeidstakerne.o ”Libra kosthold” har et kursopplegg med filmsnutter.
o Vedtak: Presentere en kombinasjon av ernæringsprosjektet og kapittel 4A.
o Orientering om undervisning på arbeidssentrene
o Lage og sende ut invitasjon
o Invitere tjenestelederne
o Spre invitasjon
o Alle kommer ½ før for å hjelpe med å rigge.

 

 

 

 

 

 

Ernæringsprosjektet og Lene
Lene Vallaker
Lene og Lars-Ove
Bovild
Alle
Alle5. Eventuelt: o Informasjon om turnusordninger. (Saken meldt av Unni Einekjær NFU)            Drøfting av fordeler og ulemper knyttet turnus             med arbeid hver 3. helg o Man kan få dispensasjon hvis dette gir bedre faglig oppfølging uten å øke driftskostnadene.o Kommunen viker ikke på kompetansekravet i helgene. Men kan tilrettelegge individuelt for ansatte.

o ”Hvordan legger man kabal for antall ansatte/personale i en bolig – og hva avgjør om det skal være nattvakt/våken nattevakt/sovende nattevakt».(Saken meldt av Unni Einekjær NFU)o Svar: Vedtaket til den enkelte bruker er førende, tjenesteleder gjør vurdering på bakgrunn av vedtaket.
o Kontaktbok, ingen regel hindrer at informasjon signeres.
o Svikt i informasjon mellom arbeid, bolig og pårørende. Avviksmelding.