Rådgivningsgruppen

Referat fra 3. september 2019

Referat fra tilretteleggerforum tirsdag 3. sept. 2019
kl. 13-15 på Ramma, Emma Hjorthsvei 74

 

Tilstede:
Emma Hjorth – Aurelija Nilsson / Omar
Bærum arbeidssenter – Kim-Roger Næss / Kim Iversen

Rud/Vøyenenga – Mette Slettheim og Eli Ommedal

REGA – Anne Grete Steinveg / Kristin Myrland Ellevold

 

Ikke tilstede:
Hegnatun aktivitetssenter
Heidi Skeie
Rykkinn –
Arild Johansen / Fredrik Warhuus Andersen – Åsbråtan

                        Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

                        Kastet Dagsenter – Hilde Waade / Anne-Karin Melbye

                        Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares

Skaret Dagsenter – ?

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby / Ruth Skaar Johansen

Bjerkelunden – Helen Nilsen / (mangler vara)

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker og Tina Moer

 

 

Neste møte:   Kl. 14.00 til kl. 15.00 tirsdag 29. oktober eller tirsdag 12. november 2019.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Kim-Roger – På Bærum arbeidssenter er det BA-rådsmøte neste torsdag.
Jobber med å få de lokale tilretteleggerne mer på banen
og en bedre saksgang og tilbakemeldinger på saker.
Anne Grete – Fortsatt stilling ledig gjennom HELT MED.  Ingen av søkerne var kvalifiserte.
REGA-rådet er ikke oppe å gå, vanskelig å finne tid til å jobbe med det.
Hvis noen vet om noen, så er det bare å sette i gang.
Prøver å få kommet på Brukerrådet på Emma Hjorth tjenestested og utfordre noen til å blir med i et REGA-råd.  Aurelija gir Anne Grete beskjed når dato og tid er klart.

 

Mette Slettheim – RUVE rådet har mange utskiftninger.  Må starte litt fra begynnelsen igjen.
Tjenesteleder blir med på møte fremover – bra.  Legge referatene utenfor sikker sone,
slik at de kan sendes til RGB.

 

Aurelija Nilsson – Skal ha møte snart, men først husmøte.  Har hatt besøk av Helen.
Sjekker med Torill om det ikke finnes andre husmøter/husråd på tjenestestedet.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 24. september

Viktig at tilretteleggerne forbereder de som stiller som representant fra sitt brukerråd.

Forberedelse innebærer å lage en liste over hvilke saker som skal deles med SAR.

 

Dette gjelder ikke de sakene som står på sakslisten, men hva som ellers skjer i brukerrådet.  Det skal være punkter og ikke et helt referat som leses opp.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte,
skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning
til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

For å kunne gjøre dette må det forberedes, samt at man om nødvendig må innhente svar og informasjon fra husmøter/husråd i enkelte saker.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Se sakslisten for saker som skal opp på SAR-møtet.

Ble gjennomgått på møtet.

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

KalenderenRGBs hjemmeside
Alle oppfordres til å bruke denne aktivt og fortelle andre om at den finnes.