Rådgivningsgruppen

Referat fra 27. august 2018

Referat fra tilretteleggerforum mandag 27. august 2018 kl. 13-15 på Emma gjestehus

 

Tilstede:          Hegnatun aktivitetssenter Heidi Skeie

Kastet Dagsenter – Hilde Waade eller Anne-Karin Melbye

Fagnatun – Marianne Klykken eller Soriba Bangoula

REGA – Anne Grete Steinveg eller Kristin Myrland Ellevold

Bærum arbeidssenter – Christian Fosmo eller Kim Iversen

Rud/Vøyenenga – Marie Skistad / Mette Slettheim og Eli Ommedal

Emma Hjorth – Aurelija Nilsson eller ?

Bjerkelunden – Helen Nilsen eller ?

 

Ikke tilstede:  Rykkinn – Fredrik Warhuus Andersen eller Arild Johansen – Åsbråtan (B)

Rykkinn/Lommedalen – Gro Lunderby eller Ruth Skaar Johansen (B)

Sandvika/Stabekk Caroline Platou-Jensen eller Cindy Castanares (B)

Skaret Dagsenter – ?

 

Informert:      Bjarne Skausvei – Geir Indseth

Gjettum/Bærums Verk – Hege Rysstad

PLO – Heidi Hesselberg og Bente Moe Eriksen

Bærum arbeidssenter – Lene Valaker, Tina Moer og Kristin Barhaugen

 

Neste møte:   Mandag 22. oktober kl. 13.00 til 15.00

Kort presentasjon av de om er tiltede.  Det er to som er her for første gang.

 

Runde i forhold til hva den enkelte gjør for å styrke brukermedvirkningen
og selvbestemmelsen på sitt tjenestested.

Christian hadde hørt om turen til Gøteborg og lurte litt mer på hva som skjedde der.

Lars  Ole fortalte kort fra turen.

 

På Fagnatun har man nå to ressurspersoner i forhold til selvbestemmelse og pårørendearbeid.  De skal ha ansvaret for å sette det spesielt på dagsorden.

Sjekke ut kursmuligheter, litteratur, forskning osv.

 

 

Forberedelse til SAR-møtet tirsdag 25. september

Målet med dette faste punktet er å gjøre tilretteleggerne best mulig forberedt på ansvaret som følger av tilretteleggeroppgaven knyttet til SAR-møtene.

I tillegg til å forberede brukerrådets representant som deltar på SAR-møtet i forhold til å fortelle om brukerrådets arbeid generelt i tiden fra siste SAR-møte, skal representanten være forberedt på å presentere brukerrådets holdning til de sakene som til enhver tid står på dagsorden til SAR.

 

Tilrettelegger behøver ikke stille på SAR-møtet, med mindre representanten ønsker dette.

 

 

Gjennomgang av og tips til forberedelse av saker skal opp på SAR-møtet:

 

Sak 01/14 Mobbe-konferanse 2016
Bilder og rammer er neste klare.
Det er rammeavdelingen på Bærum arbeidssenter som lager rammene.

 

 

Sak 02/17 Oppskrift på brukerråd
Dette er en sak som tilretteleggerne må jobbe med før den kan legges frem for SAR.
Vi snakket litt om hvilke punkter de forskjellige brukerrådene har i dag.

De velger ordstyrer.
Det er runde rundt bordet fra husmøtene.
Tar også opp økonomi.

Må være forberedt og ta med minst en sak (BA-rådet)

Medlemmene i rådet har en tid uten tilrettelegger tilstede,
hvor de tar opp det de ønsker (Emma arbeidssenter)

Valgt leder og nestleder (beskrevne oppgaver?) (BA-rådet).

 

Det må jobbes mere med denne saken før den kan legges frem for SAR.
De som allerede har etablert brukerråd på tjenestestedet tenker igjennom saken til neste møte og kommer med flere innspill.
Dette gjelder Christian fra BA-rådet, Mette fra RUVE-rådet og Aurelija fra Emma rådet.

 

 

Sak 03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum

PLO har i samarbeid med RGB laget en beskrivelse av hvordan kommunen
jobber med brukermedvirkning.
Fint hvis heftet kan brukes ute i tjenesten og tilbakemeldinger gis i tilretteleggerforumet eller sendes direkte til RGB (post@radgivningsgruppen.no)

Heftet ligger under saken med samme navn på hjemmesiden.

 

 

Sak 04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
Denne saken skal opp på to SAR-møter.  Det første er nå i september.
Det neste blir enten i november eller februar 2019.

Først for forslag fra alle brukerrådene (husmøter og andre)
og så for å stemme over forslagene.

 

Vi gjennomgikk den lettleste versjonen som ligger under saken med samme navn på hjemmesiden.

 

Ønske om at forslagene fortløpende blir lagt ut på hjemmesiden til RGB.
Forslag sendes Lars Ole fortløpende på mail (lars.bolneset@baerum.kommune.no).
God beskrivelse og informasjon om hvem som foreslår.

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra Lars Ole

 

Brukerrådsportalen

Kom gjerne med konkrete innspill eller ønsker til portalen.

Det kommer jevnlig nye deltakere på portalen, så følg med.

 

Rette opp listen:  Aurelija, Helen, Ruth, Anne Grete, Anne-Karin, Hilde, Cindy, Eli og Kristin trenger tilgang til portalen.  Lars Ole ordner dette.

 

 

Diverse
Varaperson, hvis man selv er forhindret fra å møte!

Skaret, Emma Hjorth og Bjerkelunden mangler varaperson.

Navn på varaperson sendes Lars Ole så snart det er avklart.

 

Kalenderen på RGBs hjemmeside
Ikke alle er kjent med kalenderen og bruker den.  Alle sørger for å informere sine kollegaer og etter hvert brukerne om muligheten til å finne informasjon om hva som skjer i Bærum kommune for mennesker med utviklingshemming.

Hvis det er en aktivitet som ikke er oppført, så gi beskjed til Lars Ole som vil sørge for at den blir lagt inn.  Den enkelte kan også selv sende inn nødvendig informasjon.

 

 

Faglig påfyll

Ønsker fra deltagerne i forumet om at Lars Ole eller andre forbereder et innlegg på forumet. Ingen spesielle ønsker kom frem!

 

 

Diverse og eventuelt

Hva skal stå på siden om tilretteleggerforumet?

 

  • Økt brukermedvirkning i det kommunale arbeidet.
  • Forbereder saker med tanke på tilrettelegging for mest mulig brukerstyring
    og selvbestemmelse.
  • Dele erfaringer, komme med forslag til løsninger og diskutere utfordringer.

Alle tenker på dette og vi blir enige om en tekst på neste samling.

 

Ta runden med ball for å oppfordre alle til å være mere aktive i møtet.