Rådgivningsgruppen

Referat fra 24. april 2023

ReMøtereferat Sentralt Brukerråd 
Faste saker: 

Informasjon fra kommunalsjef og tjenesteleder: 

Dagtilbud: 
I 2019 fikk aktivitetssentrene et kutt på5,5 millioner kroner. 
Kuttet er ikke blitt gjennomført per dags dato. 
REGA og Aktivitet jobber nå med hvordan dette skal løses i praksis. 
Har vært innom flere mulige løsningsalternativer. 

REGA og aktivitet har «fått» 1 million kroner, 
men disse skal gå til personer som ikke har ett tilbud på dagtid. 

Hvordan ønsker deltakere i Sentralt Brukerråd 
å få videreformidlet når det er avgjort? 

Informasjon sendes til RGB 
for å innspill til å lage lettlest informasjon til utsending. 


Ferie: 
Boligkoordinator viser frem utkast til spørreundersøkelse. 
Positive tilbakemeldinger fra SB. 
Forteller om fremdrift i feriegruppen. 
Spørreundersøkelsen skal også presenteres for SAR 
før den sendes ut til beboere. 


Informasjon fra brukerrådsarbeid
RGB har hatt to møter siden sist. 

Har planlagt videre Tema-kveld om BPA og IP.
Skal også snakke om den lettleste veilederen.
Invitert med NFU ved Alette.

Vi har sjekket ut rommet vi skal bruke til SAR-møtet.
Vi trenger en flytt-bar stor TV.

Vise en liten video-smake-bit fra vårt besøk til Asker.

Vi vil gjerne vise valg-hjulet 
og Mentimeter-avstemming fra SAR-møtet i februar.


Informasjon fra NFU:
Har hatt politkerdebatt. Brukt mye tid på å forberede denne. 
De som var tilskuere fra SB var fornøyd med debatten. 
Kunne de fått mer forberedelse? 
De hadde fått spørsmål på forhånd i 2 runder. 
Kunne de fått mer info? 


Oppfølging fra forrige møte: 

Kort og penger i bolig:
Nye regler om bankkort i bolig. 
Koden kan ikke gis ut til mer enn en person, dette gir utfordringer. 
VK kan informere om at de har møter med blant annet Drammen, Asker, Lier, DNB. Lovverket per dags dato baserer seg på institusjonsnivå. 
Skal løftes til KS. Dersom KS ikke tar saken så er Stavanger, Bergen og Oslo med å løfte saken til finansdepartementet. 


CRPD – En dialog-konferanse: 
BOAT har hatt en del arbeidsmål i 2023: Ferie, veilederen og en dialog-konferanse. 
Konferansen skal handle om hva vi mangler i BOAT 
for å «komme i mål» med å implementere veilederen i tjenestene våre. 
Ønsker å invitere inn beboere, pårørende og ansatte inn for å være med å bestemme arbeidsmål for hva vi skal implementere først. 

Brukerundersøkelse og pårørendeundersøkelse: 
Forslag om å bruke KS sine spørsmål, noen innvendinger mot dette. 
Har fått tilbakemeldinger på at det var «for positive» spørsmål sist. 
Tidspunkt ikke satt enda, 
dette ligger til arbeidsgruppen som har Veilederen som tema. 

Eiendom: 
Vallerveien 146 – avventer endelig behandling i kommunestyret. 
Grunnet innsigelser om støy fra statsforvalter så ble tegningene endret 
slik at alle leilighetene som tilbys til utviklingshemmede er innenfor støygrensen. 

3 separate frittstående leiligheter – 5 samlet i egen oppgang – 8 samlokaliserte. Totalt 16. 

Nansenløkka – byggestart avventes. Ferdigstillelse 2025? 

Gullhaug -  blir «tett» bygg etter sommeren. Stine skal på befaring på tirsdag. 

Busop: mangler status per dags dato. 


Eventuelt: 
Videofremvisning