Rådgivningsgruppen

Referat fra 23. januar 2017

Referat fra tilretteleggerforum
mandag 23. januar 2017 kl. 13-15 på Ramma

 

Tilstede:          Stian Brattbakk for Marianne Klykken Skaret – Dagsenter

Mette Slettheim RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga

Aleksander Liendo – Emma Hjorth

Student Karoline Wold Mikkelson

 

Ikke tilstede:   Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen
Christian Borg Fossmo BA-rådet – Bærum arbeidssenter (beskjed)
Heidi Skeie Hegnatun aktivitetssenter og ESA – Dagsenter (beskjed)

Caroline Platou-Jensen Jernbaneveien – Sandvika/Stabekk (beskjed)

Bård Kjetil Dahl – REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth)

Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter

Ola Aanje, Åsbråtan – Rykkinn

Turid Johannesen Oset – Bjerkelunden

 

Informert:       Geir Indseth – Bjarne Skausvei

Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk

Heidi Hesselberg – PLO

Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

 

Neste møte:    Mandag 27. mars kl. 13.00 til 15.00 på Ramma

 

 

 

Presentasjonsrunde – Runden
Stian ble presentert sist gang.  Kommer i dag fordi Heidi ikke kunne.
Mette jobber som fagutviklingsvernepleier i RUVE.
Aleksander jobber på Emma Hjorth.

Karoline går på HIOA og har praksis med tema brukermedvirkning og selvbestemmelse, både hos Ridderne og i RGB/Brukerrådsarbeid.

 

På Emma skal det lages en testleilighet for bruk av velferdsteknologi hvor målgruppen er utviklingshemmede.  Velferdsteknologi kan være alt fra robotstøvesuger, skjermer, m.m.
Målet er å finne frem til løsninger som gjør brukerne mer selvstendige.
På onsdag skal dette prosjektet presenteres for brukerne som bor på Høyrabben.
Hva er det du kunne tenke deg å ha hjemme.

 

 

Temaer fra runden

  • Hvordan tilrettelegge for personer uten talespråk og med nedsatt kognitiv funksjon.

 

 

Informasjon fra Lars Ole

Minner igjen på at det på RGBs hjemmeside, ligger en kalender som har som oppgave å vise mulige aktiviteter som er tilrettelagt for utviklingshemmede i Bærum kommune.  Det er opp til de som arrangerer aktiviteten å selv legge inn nødvendig informasjon.

 

I løpet av våren vil Ridderne introdusere en brukerrådsportal, hvor tilretteleggere kan finne lovverk, maler/planer, tips fra andre og ikke minst bygge nettverk innad i kommunen, men også på tvers av kommuner.  Kommunenettverket forutsetter at andre kommuner abonnerer på portalen. Skedsmo, Gjøvik og Eidsberg vil også være med i en testfase.

 

 

Felles saker – SAR

Informasjon om SAR, både referat og sakliste ligger på kommunenes hjemmeside
og oppdateres for hvert møte.  Der ligger også årshjulet,
som viser når det er SAR-møter og i hvilke perioder brukerrådsmøtene bør avholdes.

Vi gikk igjennom referatet / sakslisten
og snakket om hvordan det enkelte brukerråd kan jobbe med sakene.

 

Temadag med høring knyttet til NOU:17 (uke 6, torsdag på BIP)

 

 

 

Faglig påfyll

Vi brukte en del tid på å snakke om velferdsteknologi.

 

 

Diverse

  • På neste møte går vi igjennom og oppdaterer siden om brukerråd i PLO
  • Kort presentasjon av brukerrådsportalen
  • Student Karoline forteller om sitt arbeide23