Rådgivningsgruppen

Referat fra 22. mars 2011

1. Godkjenning av referat, oppfølging av sakene fra sist.1. Godkjenning av referat, oppfølging av sakene fra sist.o Boligene er i rute, Belsetveien er en mnd. Forsinket, ferdig januar 2012o Referatet godkjent <Tekst>
1. Presentasjon av visjonen for Pleie og Omsorgo Det Handler om verdighetDet skal komme flere bilder fra miljøarbeidertjeneste.Sentralt brukerråd synes filmen er bra og bør brukes. Skal blant annet bruke i opplæringen i forhold til kapittel 4A
2. Presentasjon av organisasjonskarteto Organisasjonskartet gjennomgått, kartet legges ved referatet, se vedlegg. 3. Status i tjenesten og informasjon: V/ Morten Svarverud.o Hovedsatsningsområder: Lene fortalte om undevisningshjemmetjenesteno Bærum 2012, arbeid med kuttforslag, det foreligger 42 forslag som skal konsekvensutredes.o Reduksjon på vikarbyrå er et eksempel på noe som må konsekvensutredes.o Når konsekvensutredingen er ferdig skal det tilbake til politikerne.
4. Evaluering av temakveld om:”Hvordan tilrettelegge for sunn livsstil gjennom sunt kosthold, uten bruk av tvang og makt?”o Bare positiv summing blant deltagerne på temakvelden. o Temakvelden var veldig bra, men alt er ikke bare fryd i hverdagen i boligene. Ønske om fortsatt arbeid med bevisstgjøring opplæring av personale. 5. Planlegging av neste Temakveld Valg av tema: Den nye vergemålsloven blir hovedtema med overformynder Georg Traheim som foredragsholder.Program:o Morten Svarverud innleder og presenterer Sentralt brukerråd og går igjennom mandatet. o Legg ved mandat og kontaktinformasjon til brukerrepresentantene i invitasjonen til temakvelden.
o Sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven skal slås sammen til en lov.      Presentasjon av loven må vente til den er vedtatt.
OBS Temadagen blir nå tirsdag 24.05 19.00 – 21.00(Remadagen flyttet pga. opptatte lokaler.)
Stedet, Kommeunegåren M2 / M3 inngang fra sentralhallen.
Invitasjonen sendes til tjenestelederne i uke 17, tjenestelederne videresender til pårørende på sitt tjenestested.

Ansvarsfordeling: Alle møter kl. 18.30Alle bidrar også med å spre informasjon, ellers tar Morten, Lene og Lars-Ove ansvaret.
o Invitasjonen er vedlagt referatet.

 

 

 

 

 

 

 

Morten sjekker

 

 

 

 

AlleAlleMorten, Lene og Lars-Ove6. Eventuelt: o Mat fra storkjøkken, utveksling av synspunkter på fordeler og ulemper.
o Neste brukerråd tar vi opp etikk og i den sammenhengen også regler for mottak av gaver ol.  Vi invitere Gerhard og Edel Johanne til å innlede på temaet og fortelle om etikkprosjektet.
o Husk å melde eventuelt punkter før møtet slik at punktene kan komme med på sakslista. Meldes til Lars-Ove

 

 

Lars-Ove