Rådgivningsgruppen

SAR-møte 25. februar 2020

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

 

Tirsdag 25. februar 2020

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Frøydis

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Informasjon om prosjektet Ferie for alle

Besøk:              Helen Røstad-Tollefsen, Heidi Hesselberg

                          Kai Thoresen, Tone Rokseth og Stine Linn Isaksen
Mikael og Marius fra Bodø

Linn og Adrian

Tilstede:           14 brukere (B), 4 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Alle studentene

Ruth som er tilrettelegger i Per Skreddersvei.

Stian som er Tjenesteleder på Høyrabben

 

Diverse:            Intet spesielt.

 

 

 

                Kort om studentene:
Før vi startet møte, så presenterte Linn og Adrian seg.

De er vernepleierstudenter som går 3 året på OsloMet.

Er i praksis hos Ridderne og Rådgivningsgruppen.

De skal jobbe med bruk av velferds-teknologi

på snekker-verkstedet på Emma.

 

Mikael og Marius er på besøk fra Bodø kommune.
De er på besøk hos oss for å lære mer om bruker-råd.

De skal lage en oppskrift for hvordan Bodø kommune

kan starte med brukerråd.

 

 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Mathilde (B)
  – (T)

Anne har skrevet på telefon hva jeg skal si.
Alle har kommet med forslag til felles-Ide-bank.

Ha en «Snu-opp-ned-dag».

 

 

 

 1. Per Skreddersvei – Mari (B) Ruth (T)

Mari har spurt de andre i boligen
hva de mener om å bo i Per Skredders vei.

 

Har begynt å planlegge feiring av 17. mai.

 

 

 

 

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro (B) – Aurelia (Stian) (T).

Har hatt brukeråds-møte og snakket om Emma Festivalen.

 

Festivalen samarbeider med Emma Hjorth skole.
De skal lage en egen sang.

 

Vi har fått ny tjeneste-leder som heter Stian.

 

 

 

 1. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
  – Geir og Martin (B) – Jan (T)

Har arrangert julebord på Bip-hallen
med mat fra Emma kafe.

Har begynt å planlegge aktiviteter for sommeren.
Tjenesteleder er nå med på møtene.

 

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald og Aleksander (B) – (T)

De ansatte har ikke hatt tid til å ha møte.

Forslag om at dere har det selv neste gang
hvis de fortsatt ikke kan.

 

 

 

 1. BA–rådet – Martin S E (B) – (T)

Har snakket litt mer om kilde-sortering.

Har også snakket om flørting på jobb –

det å skille mellom jobb og privatliv.

 

 

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 

 1. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
                     Var med å lage til jule-bordet.

Var også med å serverte og ryddet.


Det var plass til et par til

hvis noen andre har lyst til å hjelpe til!

 

 

 

 1. RGB – Gro, Merete, Erik, Frøydis og Tove (B)
  – Lars Ole (T)

Siden siste møte i november så har vi jobbet med:
– Vi har hatt jule-lunsj hos Frøydis på Fornebu

– Jobber fortsatt med lettlest heftet «Det gjelder livet».
Har hatt så mye annet å gjøre at vi har måttet utsette dette.
– Besøk av tilretteleggere og Mari den siste timen av møtet
21. januar og to andre tilretteleggere 4. februar.

 

– Besøkt ordføreren for oppstart av politiker-stafetten
og første politiker kommer 3. mars

 

– Linn og Adrian er 3-års vernepleier-studenter
som har praksis hos oss

 

– Holder på å gjøre ferdig årsrapporten for 2019

 

 

 

 

Pause kl. 13.23 til 13.35

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2:   01/2020 Tilbakemelding på kvalitet
RGB har begynt arbeidet med å lage skjemaet mer lett lest.

 

Tone fortalte litt om skjemaet og hva det brukes til.

Tone takker for at RGB har sagt ja til å se nærmere på skjemaet.

Det er viktig med både ros og ris.

Når et skjema er utfylt,
skal det leveres det til en ansatt.

Det skal videresendes til avdelingsleder eller tjenesteleder.
De skal ordne opp i feil/svikt.

Når ting går galt flere ganger!

 

Pårørende kan også fylle ut på vegne av dere,
enten fordi dere er usikre på skriving
eller trenger hjelp til å få gitt uttrykk for det dere mener.

 

Tone har rettet litt på skjemaet,
så vi legger ut den nyeste utgave som er versjon 1.2

 

Er det noen av brukerrådene som har fått sett på skjemaet?
Har dere noen kommentarer?
Er skjemaet lett å forstå?

 

Vi fortsetter saken på neste SAR-møte 12 mai
fordi ingen av brukerrådene har jobbet med saken.

Brukerrådene skal svare på om det lett å forstå?

Hvilke setninger eller ord som er vanskelig å forstå.

 

RUVE-rådet tar opp saken på sitt neste møte 9. mars.

 

Emma-rådet og husmøter skal se på det til neste møte i SAR.

 

Heidi oppfordrer til at alle skriver hva de mener.
Kommer det en «snakke-versjon»?

 

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

 

Sak 3:   02/2019 Temakveld om IP og BPA 

Har dere i brukerrådet snakket om
brukerstyrt personlig assistanse – BPA?

Hvem vil si noe?
Ingen har snakket om det!

 

Har dere i brukerrådet snakket om
Individuell plan – IP?

Hvem vil si noe?

 

Ingen har snakket om det!

 

 

                   Når skal vi ha tema-kveld?
Vi har forslag om en fredag fra kl. 16.00 til kl. 19.00.
Vi spiser litt sammen først.

Vi forslår å være på BIP-hallen på Rud.

 

Vedtak:     Karin Sjølinder kommer på neste møte i RGB
og skal planlegge tema-kvelden sammen med oss.

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

 

Vedtak:     Vi tar opp saken på neste SAR-møte 12. mai.

 

 

 

 

Sak 5:   SAR 01/19 Godt for meg

 

Helen forteller litt om hvordan det går med arbeidet.

Opplegget starter i midten av mars.

Det neste kurset skal starte i oktober.
Det er 30 personer som nå er med i prosjektet.

 

 

 

 

Eventuelt
                   Fritids-kalenderen

Kai presenterte seg.  Han jobber her på huset med fritid.

Før så ble kalenderen sendt ut på papir til 500 personer.

 

Etter hvert ønsket noen å få den digitalt.

Blir nå sendt ut på e-post til 200 personer.

Noen har bedt om å få den tilsendt til pårørende
eller til sin primærkontakt

 

De som har sagt ifra at de ønsker å få den på papir får det.
Det er noen som ikke har dataskriver
eller andre som kan hjelpe.

Sommer-kalender kommer om ca. to uker.

 

 

Mentimeter
RGB har laget en liten spørre-undersøkelse
som handler om sukker.

 

 

Emma-festival 2020           

Stine Linn fra REGA fortalte om Emma-festivalen
som skal være lørdag 19. september.

Hun fortalte om programmet og aktiviteter.

Det er planlagt mye spennende.
Festivalen er gratis og du finner mer informasjon her:

www.emmafestivalen.no

 

 

Prosjekt Ferie for alle
De som har lyst til å fortelle om sine erfaringer med ferie
kan være med på dette – invitasjonsbrev ble delt ut.
Hva som er viktig når man skal planlegge ferie?

NAV – test av hjemmesider
Hvem vil være med? – Merete, Gro, Frøydis, Erik,

Tar 1,5 til 2 timer.  Foregår i Oslo.

 

 

Neste SAR-møte er 12. mai 2020.