Rådgivningsgruppen

Referat fra 20. mars 2023

ReMøtereferat Sentralt Brukerråd 


Møtedato:	20.03.2023
Møtetidspunkt:	Kl. 16.00 – kl. 18.00
Tilstede:	Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid), Merete Bjørke (bruker representant), Cecilie Dahl (bruker representant), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Vibeke Kristiansen (kommunalsjef) Stine Marie Ekenberg (boligkoordinator), 
	Janne Nilsen (Enhetsleder tildeling og forvaltning, gjest), 
	Helen Kristiansen (avdelingsleder tildeling og forvaltning, gjest), Wenche Blauw (ny fast deltaker fra NFU)  

Besøk av Helen Kristiansen og Janne Nilsen fra tildelingskontoret. 
Se vedlagt presentasjon. 


Faste saker: 
Ikke noe referat fra 16.01.23 
fordi Niels Riddervold fra eiendom presenterte sitt arbeid.


Informasjon fra brukerrådsarbeid:
RGB har hatt fire møter siden sist. 

Vi har forberedt og gjennomført SAR-møte i februar 
og til-rette-legger-møte i forkant.

Har planlagt videre Tema-kveld om BPA og IP.
Datoer er 9. og 10. mai i den nye kommune-gården. 
Vi starter med noe enkelt å spise.
Fortsetter i Kunnskaps-hjørnet fra kl. 17.00 til kl.  20.00.

Vi skal invitere folk fra Asker.
Gry som har BPA kommer og forteller om sine erfaringer.
Kjenner vi noen som har IP?

SAR-møtet i mai blir i kommune-gården denne gangen.
Rett før tema-kvelden på tirsdagen.

Gjort klart til foredrag for vernepleier-studenter nå på onsdag 
og besøk til Asker uken etter på SEIL.
Der skal vi treffe fag-koordinatorer og råd-givere.
Informasjon fra NFU:
Har hatt årsmøte. 

Skal ha politiker-debatt, 
mandag 17. april i kommunegården kl. 18-20. 

Sissel skal ut av styret i NFU til sommeren, og tre nye skal inn. 
En av disse er Wenche Blauw som fremover skal delta på Sentralt brukerråd. 

	

Innmeldte saker fra kommunalsjef:  

Bruker-undersøkelse og pårørende-undersøkelse
Ønsker å få på plass en brukerundersøkelse og pårørendeundersøkelse. 
Ønsker hjelp av RGB for at spørsmålene skal bli lettleste og tilgjengelige.

Sende ut på data og så gå gjennom resultater på møte? 
Sjekke ut status på brukerundersøkelse som ble brukt i 2012. 

«Bruker spør bruker» – flere tilbakemeldinger på at det var «for positiv vinkling» på denne undersøkelsen. 

Ønsker å ha svar fra «begge» sider, 
både pårørende og brukere.  

Ferie: 
BOAT har valgt seks mål for 2023. 
Ferie er ett av disse. 

Ferie-gruppen er veldig positive til ideen om å kjøpe hytter. 
Innspill fra Sentralt brukerråd om at hyttene må være universalt utformet. 
Uteområder også viktig.
 
Ferie for alle. 
Feriegruppen skal legge frem informasjon om noe før sommeren. 

NFU skal bli invitert med på ett møte i feriegruppen, 
de sitter på mye kunnskap og erfaringer.  


Kvalitets nøkkeltall CRPD – hva er viktig for dere? 
Kommunalsjef ønsker at RGB 
skal komme med forslag til mål-tall 
når det gjelder menneskerettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Hva har vi fått til og hva kan vi få til?