Rådgivningsgruppen

Referat fra 18. september 2023

MØTEREFERAT 
SENTRALT BRUKERRÅD
	Dato:
18.09.2023	Møtedato:	18.09.2023
Møtetidspunkt:	16.00 – 18.00
Møtested	Kommunegården – møterom U1C4
 
Deltakere:	Unni P. Einerkjær (NFU), Wenche Blauw (NFU) Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid), Merete Bjørke (bruker representant), Cecilie Dahl (bruker representant), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Vibeke Kristiansen (kommunalsjef), Anne Austveg (prosjektleder for fag og kvalitet, vikar for Stine Marie Eken.

Forfall: 	Stine Marie Ekenberg (boligkoordinator)


Faste saker: 

      Sak 1: Referat fra 12.06.23, skrives ferdig til neste møte.

      Sak 2: Informasjon fra kommunalsjef

2a) Hvordan har sommeren vært? 
Runde rundt bordet. Merete og Cecilie fortalte om sin sommerferie, Vibeke R. fortalte om hvordan sommeren i bolig har vært. Noen boliger har fått til dagsturer andre ikke. Unni og Wenche, utfordring, uten pårørende og støtte kontakt vanskelig å få til aktiviteter beboere bør være med på. Liten kapasitet i boligen for ansatte og følge på dagsturer. 

2b) Undersøkelse av kvalitet på alle boliger og aktivitetstilbud. Veilederen, en kartlegging som ansatte i første omgang fyller ut. Skal gjør, må gjør og bør gjøre. Holde av 7. februar, da blir det Dialogkonferanse Thoen Hotell Sandvika. Invitasjon kommer.

2c) Brukerundersøkelse før jul. 
Kommunalsjef Vibeke er opptatt av å få frem stemmen til alle som har skoen på. Vi skal gjøre ting i felleskap. Brukerundersøkelse via KS undersøkes slik at vi også kan måle oss opp mot andre kommuner. «Bedre kommune». 2 forskjellige undersøkelser, en for tjenestemottaker og en for pårørende. Tilbakemelding; Spørsmålene blir veldig viktig og at de er åpne. 


Sak 3: Informasjon fra tjenesteleder. 
	Vibeke R. jobber med veilederen, innholdet i oppgavene som ansatte 	skal gjøre, detaljert. 

Sak 4: Informasjon fra brukerråd, v Cecilie
	RGB har hatt tre møter siden sist. 
	Sommer-avslutning 20. juni på Emma kafe.
	Det var en fin avslutning selv om det dryppet litt.

	Vi har nå alle møter i kommune-gården
	og skal ha SAR-møte 26. september i Rådhuset, 
	i formann-skaps-salen - det blir spennende.

	Da får vi besøk av URO - et prosjekt om utviklingshemming og rus.
	Rus er et av områdene i veilederen 
	“Gode helse og omsorgstjenester 
	til personer med utviklingshemming”.
            
      Vi har fått to nye medlemmer, Håkon Solbakken og Kenneth Johanson.
       Erik Songstad og Gro Sjønnesen har sluttet.

      Vi har snakket litt om at det er mulig å sette opp filmen Ola, 
       en helt vanlig uvanlig fyr.

       Jeg har snakket med verne-pleier-studenter
        i forbindelse med informasjons-dagen på Emma Hjorth.

        Vi starter opp politiker-stafetten så fort kommune-styret er i gang.


Sak 5: Informasjon NFU. 
Turen til Solknatten, første turen etter pandemien. Solknatten ha blitt pusset opp og har blitt veldig fin.
NFU jobber med et godt seminar for pårørende etter jul. Tema er åpent. Kom gjerne med innspill. Noen innspill kom over bordet på møtet.
Medlemmene er opptatt av aktivitets tilbud. 


Sak 6: Status boligprosjekter. 
Gullhaug vil stå klart i slutten av 2023. 
Busop har fått ferdigstillings dato 10.01.2024.
Det planlegges omvisning med begge pårørende grupper i løpet av høsten. 

Det arbeides med nye mandater for avlastningsbolig (nye Helgerud), samt bolig for multihandikappede, samt ny forsterka bolig. 

Vallerveien 146 - bygging ikke iverksatt da det er ønskelig med 60% salg før byggestart. MEN det er det av nye prosjekter i Bærum som har solgt flest leiligheter i år. 

Nansenløkka: ingen oppdatering utover at eiendomsavdeling og utbygger er i dialog om pris. Generelt lite solgt i Bærum i år.

Klokkersvingen og Solbergveien pusses opp, de er p.t. i Gamle Drammens vei 25, 

Til sammen barne- og avlastning får 6 nye plasser. 

Spørsmål fra NFU, planlegges det flere plasser for avlastning for voksne? Nei, ikke flere avlastningsplasser for voksne.

Innmeldte saker: 

Sak 7: Status fra arbeidsgruppe ferie. Ansatte og tjenestemottakere er spurt. Mange har svart. Det er etterspurt et politisk notat om ferie. Mange uavklarte spørsmål. 
Forslag om å se på konkrete muligheter. 
NFU har blitt bedt om å stille i ferie gruppen. 


Oppfølging fra forrige møte: 
      
      Sak 8: Aktivitetstilbud, hva er status? 
		Alle beholder tilbudet sitt etter sommeren og de nye har fått tilbud. Vedtaket ut 		året.

       Sak 9: Evaluering av Sentralt brukerråd. Se over mandat og sette dato. 
		Flyttes til neste møte. Mandatet vedlegges referatet. Innspill fra brukerrådets 		medlemmer bør komme i forkant av neste møte.


Evt. saker
Bankkort – er et nasjonalt problem. 

Kan f.eks. en ansatt kan klippe en beboer? Flyttes til saken hva ansatte kan utføre og ikke. 

NFU sender tilbakemelding til kommunalsjefen i forhold til feriesaken og undersøkelsen.