Rådgivningsgruppen

Referat fra 18. mars 2024

Sentralt Brukerråd 18.03.2024

Informasjon fra kommunalsjef og tjenesteleder: 
-	I år skal vi ha en beboer undersøkelse, kommunalsjef ønsker at RGB skal gjennomgå spørsmålene på forhånd. Det er ikke bestemt enda hvordan dette skal gjennomføres. Kommunalsjef sender spørsmål til RGB. RGB distribuerer til lokale råd, og det drøftes så på SAR i mai. Målet er å gjennomføre undersøkelsen i løpet av 2024. Også ønskelig med innspill fra Brukerrådene hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. 

-	Kommunalsjef ønsker at RGB/SAR skal være komme med innspill på forslag til visuell profil.  for BOAT. 3 logo forslag sendes ut til tjenestestedene, som stemmer over i sine respektive brukerråd. Det er ønskelig med innspill spesielt på de 3 uthevede ordene som er ment å representere beboerne. Se vedlegg for eksisterende forslag. 


Informasjon fra RGB: 
Gjennomført dialogkonferanse og feiret 30 års jubileum. Svært vellykket feiring. 
Ønsker å gjenoppta politikerstafetten. 


Informasjon fra boligkoordinator: 
Nansenløkka og Vallerveien har fått byggestart. Begge er anslått ferdig stilt vår 2026. 

Neste sentralt brukerråd: 
Mandag 29.4 
Mandag 3.6 
Forsøk med at RGB deltar 16.30 til 18.00