Rådgivningsgruppen

Referat fra 16. oktober 2017

Referat fra tilretteleggerforum
mandag 16. oktober 2017 kl. 13-15 på Ramma

 

Tilstede:          Marianne Klykken Skaret – Dagsenter

Bård Kjetil Dahl – REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth)

 

Ikke tilstede:   Helen Nilsen – Bjerkelunden (ingen beskjed)

Fredrik Warhuus Andersen / Åsbråtan – Rykkinn (ingen beskjed)
Mette Slettheim RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga

Aleksander Liendo eller Aurelija Nilsson – Emma Hjorth (beskjed)
Caroline Platou-Jensen Jernbaneveien – Sandvika/Stabekk (beskjed)

Christian Borg Fossmo BA-rådet – Bærum arbeidssenter (beskjed)

Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen (beskjed)

Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter

Heidi Skeie / Hegnatun aktivitetssenter

 

Informert:       Geir Indseth – Bjarne Skausvei

Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk

Heidi Hesselberg – PLO

Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

 

Neste møte:    Slutten av januar 2017.

 

Finne ny ukedag?

Etter ønske fra Gro som har problemer med å komme på mandager, så sjekker vi ut muligheten for en annen dag og tid.  Klipp ut listen, fyll inn det som gjelder deg , lim inn i en mail og send meg den, så skal jeg forsøke å finne en bedre løsning.

 

Navn Man Tir Ons Tor
Marianne Best Mulig Nei Nei
Bård Kjetil Best Mulig  e 13.30 Nei Mulig
Mette
Gro
Fredrik
Helen
Kristin
Anne-Karin
Heidi
Aleksander
Caroline
Hilde

 

 

 

 

Presentasjonsrunde – Runden
Skaret – Marianne.  Har tenkt på hvordan man kan tilrettelegge for flere valg.
Starte med en kartlegging av muligheter for valg.  Ønsker hjelp til dette.
REGA – Bård Kjetil, Ikke kommet så mye lenger.  Forslag fra Lars Ole om å benytte SAR.
Viktig å legge til rette for at brukere som viser initiativ til å bidra med noe, blir ivaretatt og får oppgaver.

 

Temaer fra runden

Har snakket om frivillighet, som er et kommunalt satsningsområde med tanke på fritidsaktiviteter.  Dette står også i handlingsprogrammet.  Hvordan skal dette se ut fremover?

 

 

Informasjon fra Lars Ole

Snakket litt om kalenderen.  Fridtjof får en liste fra Bård Kjetil og legger inn i kalenderen.
Spørsmål fra Bård Kjetil omåpent sansehus kunne være med, det er en god ide.

 

Det kommer tre 3-års studenter til RGB/Ridderne fra januar 2018.  Er det noen som har forslag til hva de skal fordype seg i når det gjelder brukerrådsarbeid/selvbestemmelse/ brukermedvirkning?

 

Alle må få seg en vara, slik at det ikke blir unødvendig opphold i kontinuiteten med det lokale brukerrådsarbeidet og samarbeidet med de andre rådene.  Vara kan stille på tilretteleggerforum, brukerråd og SAR-møter.

Felles saker – SAR

Vi har gått igjennom sakslisten til SAR og Lars Ole har fortalt litt om de ulike sakene.

Saken om oppskrift for brukerråd blir utsatt til neste møte fordi det er så få  tilretteleggere tilstede i dag.

 

 

Brukerrådsportalen

Alle oppfordrer til å stille spørsmål på portalen.  Når det blir stilt spørsmål, oppfordres alle til å være med å svare eller diskutere.  Marianne hadde et spørsmål hun kunne tenke seg å stille, men var litt usikker, det er vi alle i begynnelsen når det er noe nytt..

 

 

Faglig påfyll

Intet spesielt.

 

Diverse

  • På neste møte går vi igjennom og oppdaterer siden om brukerråd i PLO – utsatt
  • Hvordan lage saksliste til og skrive referat fra Brukerrådsmøter – felles mal.