Rådgivningsgruppen

Nr. 454 – Referat fra 31. januar 2017

Referat fra 31. januar 2017

Tilstede:             Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Erik Songstad,

Cora Galucio, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Gro Kristine Sjønnesen

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:               Frøydis og Karoline (student)

Vedlegg:            Ingen

 

Karoline er vernepleierstudent og kommer fra Kirkenes.

Hun skal være sammen med oss frem til midten av april.

Hun skal skrive om brukermedvirkning og selvbestemmelse.

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen møter siden sist.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Onsdag 18. januar sto det igjen om Kathrine-saken i Budstikka.

 

 

 

Beskjeder og informasjon

Åpen dag på Arba lørdag 4. februar kl. 10.00 til kl. 13.00.
Lagt inn i kalenderen.

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

@   E-post

E-post fra Skedsmo kommune og fra Aldring og Helse.
Skedsmo ønsker at vi skal komme og snakke om brukerråd

og Aldring og Helse ønsker hjelp til et kursopplegg for seniorer.

 

Cecilie avtaler nærmere med Skedsmo og et opplegg.

 

Aldring og Helse inviteres til vårt møte 28. februar.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Grunden Tidning har i  desember skrevet
om medborgerkonferansen i Danmark på side 14 i bladet.

RiksGrunden tar opp spørsmålet om lønn
når man er syk fra arbeid.

 

ULF skriver at de skal ha en informasjonsrunde om kreft

og at de skal lage en oppskriftsbok om sex og kjærester.

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Skal ha møte torsdag 2. februar.

 

Saker til SAR:

Vi har laget ferdig sakliste til SAR-møtet 14. februar.
Sakslisten er lagt på nett og sendt til tilretteleggerne.

 

Vi har gått igjennom sakslisten.

 

Fortsetter arbeidet med dette i forkant av SAR-møtet

om 14 dager.

 

Husk matpakke.

 

 

 

 

SAKER       

 

 

05/16     Politiker-stafett 2016/17

Vi har sendt e-post til Arnulf
og bedt han sende stafett-pinnen videre.

 

Vedtak:     Venter på flere politikere.

 

 

 

 

 

 

01/17     Høring NOU 17: 2016 ”På lik linje”
                Har begynt å få påmeldinger allerede.

Vi får besøk fra Gran og kanskje Skedsmo.

 

Oppdatert arbeidsheftet og fordelt oppgaver.

Vi har laget en velkomst-tale som Cecilie skal holde.

 

Vedtak:     Cecilie og Frøydis fortsetter å jobbe med temaet helse og omsorg.

 

 

 

 

02/17     Artikkel om inkludering i bladet ”Utvikling”
             Vi har begynt å skrive om hva som skal stå i artikkelen.

Vedtak:     Alle tenker på dette til neste gang.

 

 

 

 

 

Godkjenning av referat nummer 454

Referatet ble godkjent.

 

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

 

 

 

EVENTUELT

 

Storingsvalget

 

Valg av medlemmer

 

 

 

 

Nye ord til ordbanken
– identifisering