Rådgivningsgruppen

Rådgivningsgruppen deltar på verdenskongressen i juni 2010

Naku presenterer RGB om gruppens deltagelse på verdenskongress i Berlin i 2010

Verdenskongress i Berlin