Rådgivningsgruppen

Nyhet fra 5. april 2010

3899dfe821816fbcb3db3e3b23f81585_XL

«Bruker spør bruker»

Vi bidrar med vår kunnskap og erfaring fra tildigere undersøkelser.
Tre tjenestesteder i Bærum kommune
skal til høsten gjennomføre en brukerundersøkelse
for å finne ut hvor fornøyde vi som brukerne er med tjenestene vi mottar
og hva som kan forbedres.
Utviklingshemmede skal svare på spørsmålene
og utviklingshemmede skal gjennomføre undersøkelsen.
Vi er nå ferdige med første tilbakemelding på de foreslåtte spørsmålene.