Rådgivningsgruppen

Nyhet 8. april 2014

5483e331a9bace540b3a2478fc014e25_XL

Forberedelse seminar
Da er programmet for seminaret med ULF og RiksGrunden klart.
Steinar har jobbet med våre svar på spørsmålene på områdene hjem,
arbeid og fritid / ferie.08