Rådgivningsgruppen

Nyhet 28. februar 2012

36fdb1a35cd2f54f95cf2119fb5bc7ed_XL

Årets første SAR-møte ble holdt i Løkkeåsveien 2. Vi tok opp ferie-turer slik de gjør det i Danmark og Sverige. FUS skal jobbe videre med denne saken. Saken om brukerråd på alle tjeneste-stedene ble utsatt til neste møte. Forslag om at alle bruker-rådene får sin egen e-post-adresse. Vi snakket også om FN-konvensjonen og et nordisk samarbeids-prosjekt.